AARHUS
TECH

Mediegrafiker

 

Næste skolestart: 17. januar 2022

                      

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Du kommer til at arbejde med design, grafik, billeder, animationer og tekst til trykte og digitale medieprodukter. Det kan være reklamer, emballage, magasiner, bøger, plakater, hjemmesider og apps.

 

Hvad lærer jeg? 

Du bliver undervist i grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling. Du får viden til at kombinere form, farve, grafik og tekst til et effektivt medieprodukt. Næsten alt arbejde foregår på computer.

Samtidig lærer du at planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow. Det er også vigtigt, at du kan aflæse kundens behov og indrette dit produkt efter det.

 

Hvor kan jeg arbejde som mediegrafiker?

Du kan få job hos reklame- og webbureauer og grafiske tegnestuer, på forlag, trykkerier og i kommunikationsafdelinger. Der er også mulighed for at starte dit eget firma.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet mediegrafiker?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede mediegrafikere tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg mediegrafikeruddannelsen, hvis du har…

  • udpræget blik for det visuelle og æstetiske
  • tekniske og kreative evner
  • lyst til at arbejde i detaljen
  • gode samarbejdsevner

 

Kvoteuddannelse

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. For at få adgang til grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed. Alternativt kan du ansøge om en kvoteplads.

Du skal opfylde særlige krav, for at du kan blive optaget på en kvoteplads. Læs mere om optagelse på  kvotepladsen.

Lokation

Halmstadgade 6
Aarhus N

Varighed

4 år og 5 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som crossmedia produktion, grafisk design, typografi, grafik og billeder, grafisk produktionsforståelse, publicering og medieformer, kommunikation og formidling I, II og III, markedsføring og branding og iværksætteri og innovation.

Uddannelsen på skole og i virksomhed betyder, at du bliver god til at udføre mediegrafiske opgaver  og samtidig planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow.

Du lærer også at stå for kundekontakten og medvirke til at aflæse kundens behov, så det omsættes til et konkret resultat.

 

Særlige computerkrav på uddannelsen

I løbet af uddannelsen vil du skulle arbejde med nogle bestemte programmer på din computer. Det er meget vigtigt, at du tjekker programmernes systemkrav og sikrer dig, at din computer lever op til dem.

Programmerne, som din computer skal kunne køre, er:

 

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til multimediedesigner, grafonom og desuden tage uddannelsen Eksport og teknologi.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

  • dansk E, design E, samfundsfag F *)
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
  • grundforløbsprøven

*) Dansk E udbydes ikke på grundforløb 2. Du kan tage faget på VUC.

 

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik.

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Optagelsesprocedure til Mediegrafikeruddannelsen

Alle ansøgere til uddannelsen skal indsende en motiveret ansøgning. Her skal du lave en beskrivelse af dig selv, samt din motivation for at starte på uddannelsen. Du er velkommen til at tænke kreativt og ud af boksen, men det skal dog kunne sendes digitalt via nedenstående mail.

OBS: Har du allerede en uddannelsesaftale med en virksomhed, som er gældende fra den dato grundforløbet starter eller tidligere, er du sikret en plads på grundforløbet den 17. januar 2022, og behøver ikke at indsende præsentation, og bliver ikke indkaldt til test og samtale.

Der er ansøgningsfrist mandag den 22. november 2021www.optagelse.dk.
Denne dato skal vi også have modtaget din motiverede ansøgning - optagelse@aarhustech.dk
I emnefeltet skriver du:  Motiveret ansøgning – Mediegrafiker

Optagelsestest
Med udgangspunkt i ansøgningerne, udvælges en pulje af ansøgere, der indkaldes til optagelsestest.

De ansøgere, der indkaldes til optagelsestest, vil få besked fredag den 3. december 2021, og selve testen vil finde sted torsdag den 09. december 2021.
Testen vil bestå af en samtale, en dansktest og en kreativ test. Til samtalen skal hver enkelt ansøger medbringe et eller flere eksempler på grafiske produkter, som man selv har lavet.
Du bedes – hvis muligt – medbringe bærbar computer til testen.

Hele testen varer knap 3 timer. Heraf er der afsat 10 min. pr. elev til samtale.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag tirsdag den 14. december 2021 via e-Boks.

Er du over 25 år, vil du også blive indkaldt til en realkompetencevurdering. Læs mere om proceduren for ansøgere over 25 år på www.aarhustech.dk under uddannelsens opbygning - Erhvervsuddannelse for voksne - EUV

Svar om optagelse eller afslag: 14. december 2021 via e-Boks
Start på uddannelsen: 17. januar 2022