AARHUS
TECH

Skolepraktik på AARHUS TECH

Praktikcenter på AARHUS TECH – et godt alternativ

Hvis du ikke har fået en praktikplads efter dit grundforløb, kan du gøre din uddannelse færdig i praktikcentret. Skolepraktik er en erstatning for at være ansat som elev i en virksomhed udenfor skolen.

Din virksomhed hedder AARHUS TECH. Og du vil stadig blive færdig med din uddannelse og få et svendebrev.

 

Tilbud om skolepraktik gælder for disse uddannelser:

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

Bygningsmaler

Data- og kommunikationsuddannelsen

Ejendomsservicetekniker

Elektriker

Elektronik og svagstrøm

Ernæringsassistent

Frisør

Gastronom

Gourmetslagter

Industriteknikeruddannelsen

Lager- og terminaluddannelsen

Mediegrafiker

Murer

Personvognsmekaniker

Serviceassistent

Smedeuddannelsen

Teknisk designer

Træfagenes byggeuddannelser

VVS-energiuddannelser

 

Er din uddannelse ikke med på listen?

 

Hvis netop din uddannelse ikke tilbyder skolepraktik, kan du blive optaget på 2. del af grundforløbet på en af uddannelserne fra listen ovenfor.

For at blive optaget skal du opfylde EMMA-kriterierne, og du skal indgå en aftale med skolen om din fortsatte uddannelse.

I folderen 'Velkommen til praktikcentret' finder du mere information om skolepraktik.

 

Mange veje til dit mål

Sammen med skolen laver du en samlet plan, der viser, hvornår du arbejder med praktikmål, og hvornår du er på skoleophold.

Der er mange veje til at opfylde målene for din praktik og dermed blive færdig som en dygtig håndværker:

◦ du kan arbejde i praktikcentret 

◦ du kan være i et virksomhedsforlagt forløb i Danmark eller udlandet

◦ du kan komme i en delaftale eller få en kort aftale 

Uanset om du gør din uddannelse færdig i praktikcentret eller får en restlæreaftale - og dermed forlader skolepraktikken - vil vi støtte dig hele vejen.

Du kan altid kontakte en af vores konsulenter. Under den enkelte uddannelse kan du se, hvem der kender dit fag.