AARHUS
TECH

Udenlands­ophold som del af dansk virksomheds­praktik

PIU - Tag til udlandet som en del af en dansk virksomhedspraktik

I en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed kan du i en kortere eller længere periode blive udstationeret i udlandet. Den danske virksomhed har stadig ansvaret for din uddannelse.

Typisk vil virksomheden udstationere dig i en udenlandsk afdeling, et datterselskab eller hos en samarbejdspartner. I nogle brancher kan det også være en fordel at udstationere en elev i lavsæsonen.

Når du er udstationeret, beholder du din danske elevløn. Din arbejdsgiver dækker forskellen mellem din lærlingeløn i DK og den løn, du får i udlandet.

Den danske virksomhed får beløbet dækket af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
AUB støtter også dine rejser mellem praktikplads og skole, når du skal hjem på skoleophold.

Læs alle detaljer om tilskud til dine udgifter til praktik i udlandet