AARHUS
TECH

EUD for alle

”EUD for alle” er et større regionalt projekt - støttet af Den Europæiske Socialfond, Region Midtjylland og Decentrale erhvervsfremmemidler. AARHUS TECH er partner i projektet samt tovholder for Lokalgruppe Aarhus.

I projektet får unge og unge voksne mulighed for at komme tættere på EUD. Der er mange aktører involveret i projektet, hvor grund- og efterskoler, erhvervsskoler, Forberedende Grunduddannelse FGU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, kommunale forvaltninger m.fl. skal samarbejde om at udvikle og tilbyde aktiviteter, som kan øge kendskabet til erhvervsuddannelserne.

Målet er, at flere skal kende til, starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Projektet er organiseret i 6 lokalområder dækkende hele Region Midtjylland. I styregruppen sidder en bred gruppe af aktører, herunder de lokale tovholdere, repræsentanter fra brancheorganisationer m.fl. 

Projektet er 3 årigt med start 1. oktober 2019 til 30. september 2022.

Se undervisningsforløbene, som er blevet udviklet i samarbejde mellem Aarhus' erhvervsskoler og grundskoler under EUD for alle.

Læs mere om projektet på projektets hjemmeside.