AARHUS
TECH

Kombinations­forløb FGU

Opstart – 3 uger på Grundforløb 2 fra 18. januar – 5. februar 2021.

Unge, der er elever på FGU, har mulighed afprøve Grundforløb 2, før de beslutter sig endeligt, om de vil begynde på uddannelsen. Eleven kan i løbet af 3 uger finde ud af, om de faglige forudsætninger og motivationen er til at begynde en uddannelse.
I kombinationsforløbet starter FGU-eleven sammen med de øvrige elever på grundforløb 2 og følger undervisningen på lige fod med de ordinære elever. 

Hvis eleven trives med skolen og fagene, bliver han/hun indskrevet som EUD-elev, når de 3 uger er gået.

Hvis eleven ikke er klar til at fortsætte på uddannelsen, kan han/hun vende tilbage til FGU-skolen uden at bruge et af sine 3 forsøg på EUD.

Vi tilbyder kombinationsforløb på alle ikke-dimensionerede uddannelser.

NB: Ved tilmelding til kombinationsforløbet skal vi have dokumentation for, at eleven lever op til adgangs- og overgangskrav. Eleven kan ikke komme til optagelsesprøve.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til kravene.

Tilmelding til kombinationsforløb på AARHUS TECH

Bemærk, at eleven ikke skal tilmeldes grundforløbet på optagelse.dk

Tilmeldingen skal ske på et særligt skema senest 30. november 2020. Find skemaet her. Skemaet sendes med sikker mail til optagelse@aarhustech.dk

Vi opfordrer skolerne til at være i god tid før tilmeldingsfristen. Holdene kan hurtigt blive fyldt op.

Har I brug for en intro til kombinationsforløbet?

Hvis I som FGU-skole er interesseret, kan vi tilbyde et besøg af en repræsentant fra AARHUS TECH. Her fortæller vi eleverne om forløbet og svarer på spørgsmål.

Kontakt Christian Damsgaard på tlf. 2948 1920 eller cda@aarhustech.dk

Kombinationsforløb for FGU-elever er udviklet i et samarbejde mellem AARHUS TECH og FGU Aarhus.