AARHUS
TECH

3. - 6. klasser

Byg et hus

Byg et Hus er et undervisningsforløb, der henvender sig til grundskolens 3.-6. klasser. Forløbet er udviklet med det for­­mål at byde ind i den åbne skole med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Forløbet kan un­der­støtte kom­petence­områder i mange af skolens fag og i det time­løse obligatoriske emne Ud­dannelse og Job.

Selve afviklingen af forløbet foregår i et samarbejde mel­­­lem grundskolens lærere og ledere og AARHUS TECHs lærere og ledere.

Eleverne skal i løbet af de 4 skoleår bygge et hus i størrelsesforholdet 1:20. På de forskellige årgange vil der være fokus på følgende:

  • 3.klasse: Råhuset
  • 4.klasse: Rum, vinduer og døre
  • 5.klasse: Tag
  • 6.klasse: El og vand

Byg et Hus i Aarhus er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Dansk Byggeri Øst­jylland / Aarhus Håndværkerforening og AAR­HUS TECH - efter inspiration af samme koncept i Esbjerg (udviklet i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Esbjerg Tekniske Skole / Rybners).

18:44 minutter

22:42 minutter

14:42 minutter

10:39 minutter