AARHUS
TECH

Tre trin til at få en elev

Vi hjælper dig med alt det praktiske

 

Overvejer du at få en elev/læring i praktik i din virksomhed, er her lidt information til dig. Hvis det er første gang, du skal have en elev/lærling, skal du igennem tre trin.

Du kan altid få hjælp af vores konsulenter og blive guidet gennem hele forløbet. Se hvem, der har at gøre med dit fagområde.

 

1. Bliv godkendt til at have en elev/lærling

For at kunne ansætte elever i praktik skal din virksomhed være godkendt af uddannelsens faglige udvalg. Er det første gang, du har en elev, skal du anmode det faglige udvalg inden for dit område om at blive godkendt. Vores konsulenter kan hjælpe dig med at blive godkendt. Kontakt en af vores konsulenter

 

2. Find din elev/lærling

Der er flere veje til at finde en elev.

Du kan altid at kontakte os på AARHUS TECH og høre, hvilke elever, der søger praktikplads. Det er også muligt at søge en elev på praktikpladsen.dk. Når du logger dig ind med virksomhedens nemID, finder du elever indenfor dit faglige og geografiske område.

På vores praktikpladsarrangementer møder du de elever, som er klar til at komme ud i en læreplads. Her er du naturligvis også meget velkommen. Se dato for næste arrangement.

 

3. Vælg en uddannelsesaftale, og skriv under

Vælg mellem forskellige typer uddannelsesaftaler. De fleste virksomhedsejere ansætter elever under den almindelige aftale. Men måske passer en af de andre typer bedre til dig og din virksomhed.

Uddannelsesaftalen er en form for ansættelseskontrakt. Den skal underskrives af parterne, inden eleven møder i praktik første dag.

Den almindelige aftale

Eleven er samme sted hele læretiden, og din virksomhed følger eleven fra start til slut. De fleste virksomheder bruger denne aftale.

Ny mesterlære

Virksomheden følger eleven fra start til slut. Men dele af grundforløbet foregår i virksomheden i stedet for på skolen. Eleven, skolen og du laver sammen en plan og aftaler, om eleven skal starte i virksomheden eller på skolen.

Kombinationsaftale

To virksomheder, der begge er helt eller delvist godkendt som praktiksted, arbejder sammen om at uddanne en elev. Alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsen, inden eleven starter.

Kort uddannelsesaftale

Hvis du ikke ønsker ansvar for eleven i hele uddannelsesperioden, kan du aftale et kortere forløb. Men aftalen skal mindst indeholde én praktikperiode og ét hovedforløb. Aftalen kan forlænges.

Delaftale

Her kan I kun uddanne eleven i én enkelt praktikperiode eller i en del af en praktikperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skolepraktik i et praktikcenter.

 

Du finder blanketter til uddannelsesaftaler på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside

Voksenelev (EUV)

Det kan hurtigt blive en gevinst at ansætte en voksenelev. Som arbejdsgiver får du en engageret og erfaren medarbejder over 25 år. Ofte vil vil der også være en økonomisk fordel i form af løntilskud og forhøjet lønrefusion. Læs mere om hvem der kan få løntilskud og lønrefusion på voksenlaerling.nu

  • Du kan søge løn­tilskud ved Jobcentret, senest en måned efter uddannelsesaftalen er begyndt. Kontakt dit lokale Jobcenter for mere info.
  •  Du kan få forhøjet lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbi­drag (AUB), når eleven er på skole

I samarbejde med dig som arbejdsgiver laver skolen en personlig plan for elevens uddan­nelsesforløb. Det er hensigten, at forløbet bliver så kort som muligt.

Læs mere erhvervsuddannelser for voksne.