AARHUS
TECH

Oplæring

Lærepladser er en fælles indsats

På AARHUS TECH arbejder vi for, at alle vores elever får en læreplads. Virksomhederne i Aarhus og omegn er i den forbindelse vores vigtigste samarbejdspartnere.

Hvis du skulle være uheldig at stå uden en lærepladsaftale – den såkaldte uddannelsesaftale – efter grundforløbet, kan vi tilbyde en plads i skoleoplæring på mange af uddannelserne. Og du vil stadig få en hel uddannelse og et svendebrev.

 

AARHUS TECH gør dig parat til en læreplads

Allerede tidligt i dit uddannelsesforløb begynder vi at gøre dig parat til at komme ud som medarbejder i en virksomhed. Det gør vi på flere måder, blandt andet ved hele tiden at tænke branchen ind i den daglige undervisning.

Desuden sikrer vi også at

  • du får undervisning i at skrive ansøgning og CV
  • du får støtte til at lave en plan for din lærepladssøgning
  • du får løbende hjælp til din søgning, bl.a. på lærepladscafé
  • du får mulighed for virksomhedsforlagt undervisning som en del af branchekendskabet.

 

Brug den digitale platform lærepladsen.dk

lærepladsen.dk finder du alle virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever. Klik på ’Søg læreplads og godkendte virksomheder’.

Fra platformen kan du sende ansøgninger direkte til virksomheder, der ønsker lærlinge.

 

Mød din kommende arbejdsgiver på en uforpligtende måde

Vi indbyder virksomheder, der overvejer at ansætte en elev til 'Find din lærling - arrangementer'. Som elev får du mulighed for at møde forskellige arbejdsgivere, hvor I kan se hinanden an og få en uforpligtende snak.

På forhånd planlægger vi en række møder mellem virksomheder og elever, og derefter er der mulighed for 'fri dating'.

Til arrangementet fortæller vi også om praktiske forhold, når I skal underskrive en uddannelsesaftale.

 

Skoleoplæring – et godt alternativ

AARHUS TECH har et velfungerende lærepladscenter, hvor du bliver tilbudt en plads, hvis du ikke har fået en uddannelsesaftale efter grundforløbet. I lærepladscentret kan du gøre din uddannelse færdig og få dit svendebrev. Læs mere om skoleoplæring.