AARHUS
TECH

Udlagt undervisning

AARHUS TECH har udlagt nedenstående uddannelser til de nævnte institutioner

Laboratorietandtekniker

Fra 1. august 2015 er uddannelsesnummeret '329, Teknologi, byggeri og transport' ændret fra '1031, Grundforløbet inden for Produktion og udvikling'.

Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Undervisningen gennemføres på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået 1. april 2008, med virkning til aftales opsiges.

Beklædningshåndværker
Fra 1. august 2015 er uddannelsesnummeret '329, Teknologi, byggeri og transport', ændret fra uddannelsesnummer '1031, Grundforløbet inden for produktion og udvikling'.

VIA University College
TEKO Design
Nørreport 2-4
8000 Aarhus C 

Undervisningen gennemføres på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået den 20. november 2008, med virkning til aftalen opsiges.

Byggemontagetekniker 
Uddannelsesnummer 1435, Byggemontageuddannelsen til:

Tradium
Minervavej 57
8960 Randers

Uddannelsen gennemføres på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået den 16. december 2008, med virkning til aftalen opsiges.

Sikkerhedsvagt
Uddannelsesnummer 1575, Sikkerhedsvagt til:

Københavns Tekniske Skole
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby

Uddannelsen gennemføres på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået den 1. august 2012, med virkning til aftalen opsiges.

Grundforløbet Mad til mennesker

Fra 1. august 2015 er uddannelsesnummeret ændret til '328, Fødevarer, jordbrug og oplevelser' fra uddannelsesnummer 1038, Grundforløbet mad til mennesker:


Viden Djurs
N. P. Josiassens Vej 44
8500 Grenå

Uddannelsen gennemføres på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået den 21. maj 2013, med virkning til aftalen opsiges.

Udlagt undervisning fra andre institutioner

Teknisk designer

Tradium
Vester Alle 26, 8900 Randers

Har udlagt undervisning af teknisk designer elevers igangværende H1 og H2 til

AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Aftalen er gældende fra 10. oktober 2016, pr hvilken dag de pågældende elever på uddannelsens hovedforløb påbegynder færdiggørelse af igangværende uddannelsesforløb på AARHUS TECH.

Valgfrit specialefag og erhvervsrettet påbygning
Uddannelsesnummer 1952, Detailhandel med specialer fra:

Viden Djurs
N. P. Josiassens Vej 44
8500 Grenå

Uddannelsen gennemføres på:

AARHUS TECH
Dollerupvej 4
8000 Aarhus C

Aftalen er indgået den 6. januar 2011, med virkning til aftalen opsiges.

AARHUS TECH har udlagt nedenstående dele af lærepladscenteret til de nævnte institutioner

Skoleoplæring på struktøruddannelsen
Uddannelsesnummer 896, skoleoplæring på struktøruddannelsen til:

AMU Fyn
Petersmindevej 50
5100 Odense C

Som gennemfører skoleoplæring på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået den 6. oktober 2013, med virkning til aftalen opsiges.

Skoleoplæring på serviceassistentuddanenlsen
Uddannelsesnummer 840, skoleoplæring på serviceassistentuddannelsen til:

AMU Fyn
Petersmindevej 50
5100 Odense C

Som gennemfører skoleoplæring på ovennævnte adresse.

Aftalen er indgået den 6. oktober 2013, med virkning til aftalen opsiges.

Skoleoplæring på detailslagteruddannelsen
Uddannelsesnummer 881, skoleoplæring på detailslagteruddannelsen til:

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Som gennemfører skoleoplæring på ovennævnte uddannelse.

Aftalen er indgået den 4. oktober 2013, med virkning til aftalen opsiges.

Skoleoplæring på personvognsmekanikeren
Uddannelsesnummer 838, skoleoplæring på personvognsmekanikeren til:

Tradium
Vester Alle 26
8900 Randers

Som gennemfører skoleoplæring på ovennævnte uddannelse.

Aftalen er indgået den 26. november 2013, med virkning til aftalen opsiges.

Udlagt skoleoplæring fra andre institutioner

Uddannelsesnummer 856, skoleoplæring på elektronikfagtekniker fra

Mercantec
H.C. Andersensvej 9
8800 Viborg

til

AARHUS TECH
Hasselager alle 2
8260 Viby J

Aftalen er indgået den 9. februar 2016 med virkning til og med 30. juni 2017.

Udlagt undervisning på AMU-kurser

Hvis skolen ikke selv kan dække alle mål, skal der indgås aftale med en anden godkendt udbyder om udlagt undervisning (dvs. at en skole gennemfører undervisning på en anden skoles godkendelse og på dennes ansvar). Alternativt kan opgaven udliciteres til en privat aktør.

Procedure for aftale om udlagt undervisning

Ønskes aftale om udlæg af undervisning, rettes henvendelse til Charlotte Jensen chj@aarhustech.dk med oplysning om de mål, der ønskes udlagt. Hvis anmodningen imødekommes, udarbejder AARHUS TECH en aftale på de ønskede mål og fremsender i 2 eksemplarer eller scanner via mail.

Lånte og udlånte AMU-kurser

Pt. er der ingen lånte eller udlånte AMU-kurser