AARHUS
TECH

Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtighed på EUD (PSB)

AARHUS TECH er blandt de i alt 11 erhvervsskoler i Region Midtjylland, som deltager i Projekt Fastholdelse gennem Social Bæredygtig på EUD (PSB). Formålet er at udvikle metoder, der øger trivsel og mulighed for, at flere elever gennemfører.

Projektet kommer i berøring med ca. 4.500 elever, som går på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Eleverne skal blandt andet understøttes før og under uddannelsesforløbet, så de oplever et trygt og fagligt udviklende læringsmiljø.

Projektet indebærer kompetenceudvikling af undervisere og målrettede indsatser i undervisningen med afsæt i løbende mikromålinger.

Der er afsat 32.762.614 kroner (heraf 13.105.046 kr. er EU-midler) til projektet, som forløber fra 1. juli 2022 til 31. december 2025.

Ud over AARHUS TECH deltager følgende skoler i projektet: College360, Den Jyske Håndværkerskole, Herningsholm, Learnmark, Mercantec, Skive College, Tradium, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og Viden Djurs.