AARHUS
TECH

Respekt, fællesskab og orden

AARHUS TECH og AARHUS GYMNASIUM ønsker en skole med et positivt og inkluderende fællesskab. Det betyder, at man respekterer hinanden og hinandens forskelligheder. Alle skal kunne udfolde sig i trygge rammer. På den måde får man mest muligt ud af undervisningen.

På skolen taler alle venligt og respektfuldt til hinanden. Det gælder både elever og ansatte i og udenfor undervisningen.

AARHUS TECH er en religiøs neutral skole, hvor religion opfattes som et privat anliggende. Forkyndelse må ikke finde sted. Religiøse ritualer må praktiseres uden for undervisningen og alene på steder, hvor der ikke færdes andre. Der stilles ikke lokaler til rådighed for religiøse aktiviteter. Skolen har således ikke bederum, og der foregår ikke fælles bøn i skoletiden.

Ophængning af materiale, der af nogen kan opfattes udskammende, krænkende eller stødende er ikke tilladt på skolens område. Alle opslag skal være lovlige (copyright m.v.) og være med en tydelig afsender fra en person, forening eller organisation. Hvis opslag ikke lever op til dette, vil de blive fjernet.

 

Orden og oprydning

Når alle rydder op efter sig, bliver skolen er rart sted at være.

I kantinen skal du hænge din stol op, når du er færdig med at spise. Service sættes hen på rullevognene. Affald skal i sække og spande.

I undervisningslokalerne stilles bordene på plads, hvis I har flyttet rundt på dem. Affald skal i papirkurven. Din frokost hører hjemme i kantinen eller en frokoststue, ikke i undervisningslokalerne.

Pas på skolens udstyr; så kan andre også kan få glæde af det.

 

Hvor må der spises og drikkes

I undervisningslokalerne skal der læres - ikke spises og drikkes. Vand er undtaget og må gerne medbringes i undervisningen.

Spis sammen i pauserne i kantinen, eller udenfor når vejret er godt.