AARHUS
TECH

Mangfoldighed

På AARHUS TECH er læring, trivsel og mangfoldighed hjørnestenene i vores fællesskab. Vi sætter en ære i at skabe et læringsmiljø, der ikke kun udfordrer og udvikler vores studerende fagligt, men også støtter deres personlige vækst.

Vores ordensregler skal sikre, at alle føler sig velkomne og respekterede på skolen, uanset alder, etnicitet, religion, kønsidentitet eller seksuel orientering. Vi tror på, at mangfoldighed beriger læringsoplevelsen og bidrager til en mere dynamisk og inkluderende studiekultur. Sammen skaber vi uddannelser, hvor vi fejrer forskelligheder og bygger broer mellem vores forskellige baggrunde.

 

Krænkende adfærd og sexisme

AARHUS TECH står fast på at være et miljø uden sexisme, krænkelser og seksuel chikane. Nul tolerance betyder, at der ikke accepteres nogen form for krænkende adfærd på dette område. Eksempler på adfærd, som vi ikke tolererer, er:

  1. Uønskede seksuelle kommentarer: Enhver form for uønskede, upassende eller nedværdigende kommentarer af seksuel karakter ytret verbalt eller gennem kropssprog er uacceptabelt.
  2. Ubehagelige bemærkninger eller vittigheder: Vi tolererer ikke sexistiske vittigheder eller bemærkninger, der er seksuelt krænkende eller skaber ubehag for andre.
  3. Uønsket fysisk kontakt: Enhver form for uønsket eller krænkende fysisk kontakt, uanset om det er berøring, knus eller lignende, er i strid med vores politik.
  4. Uanstændige eller stødende billeder eller beskeder: Deling af uanstændige billeder, videoer og andre typer af medier, herunder digital kommunikation af krænkende karakter, er strengt forbudt. Det er strafbart at dele billeder af andre uden samtykke.
  5. Forfølgelse eller stalkerlignende adfærd: Enhver form for forfølgelse eller stalkerlignende adfærd, der skaber ubehag eller frygt, vil ikke blive tolereret.

Overtrædelse af retningslinjerne betragtes som en overtrædelse af skolens studie og ordensregler og kan medføre bortvisning eller anden sanktion jf. studie og ordensreglerne. AARHUS TECH skal være et inkluderende og respektfuldt sted, hvor alle studerende og ansatte kan fokusere på deres læring og trivsel uden at bekymre sig om seksuel chikane.

 

Håndtering og konsekvenser

Eleven kan og bør til enhver tid rette henvendelse ved den mindste mistanke om sexisme begået mod eleven selv eller andre elever. Enhver henvendelse vil blive behandlet med seriøsitet og fortrolighed fra AARHUS TECH

 

Hvem går du til?

Hvis du udsættes for eller oplever, at andre udsættes for krænkende eller grænseoverskridende handlinger, sexisme eller seksuel chikane, opfordres du til at henvende dig til din nærmeste leder eller din studievejleder.

Sexisme kan forekomme i flere forskellige relationer Det være mellem elever, mellem elev og ansat, mellem ansatte eller mellem ledelse og ansatte.

Du kan også kontakte:

Hvis det handler om en ansat, der har udsat dig eller andre for en krænkende handling herunder seksuel chikane.

Hvis det handler om en elev, der har udsat dig eller andre for en krænkende handling herunder seksuel chikane.

 

Hvad skal der ske?

Er der tale om sexisme, krænkende adfærd eller seksuel chikane, der er foregået på skolen, så vil AARHUS TECH vil den person, der er sket henvendelse til, nærmeste leder, studievejleder, arbejdsmiljøchef eller chefkonsulent, igangsætte følgende:

Samtale med elev/elever der har oplevet sexisme eller krænkende adfærd, der skal afklare episodens omfang og iværksætte initiativer, der skal forebygge gentagelser.

Hvis eleven er under 18 år, tages der eventuelt kontakt til elevens forældre eller værge.

Vurderes det, at der er tale om sexisme, krænkende adfærd eller seksuel chikane iværksættes udarbejdelse af en handlingsplan, der skal være udarbejdet senest 10 arbejdsdage efter, at AARHUS TECH er blevet gjort opmærksom på sagen.

AARHUS TECH ser med alvor på henvendelser om krænkende handlinger, sexisme og seksuel chikane. Vi vil straks iværksætte en undersøgelse. Overtrædelse af regler om krænkende handlinger, sexisme eller seksuel chikane medfører sanktioner.

 

Opfølgning

Alle på AARHUS TECH har et ansvar for, at alle kan færdes trygt på skolen uden at blive udsat for krænkende handlinger, sexisme eller seksuel chikane. Det formelle ansvar ligger hos ledelsen og i sidste ende bestyrelsen. I tilfælde af krænkende handlinger skal ledelsen drøfte foranstaltninger, der skal forhindre lignende handlinger.