AARHUS
TECH

Sådan klager du

Vi gør vores bedste for, at elever og andre med tilknytning til skolen får en god oplevelse og en fair behandling af skolen.

Har du brug for at klage over forhold på skolen, som du er utilfreds med, kan du læse nedenfor, hvordan du gør.

Alle klager over prøver og eksamener skal sendes hurtigst muligt og senest indenfor en frist på 14 dage.

 

Hvis din klage handler om skoleoplæring

Du sender en skriftlig og begrundet klage til mail@aarhustech.dk, senest en uge efter du har modtaget skolens afgørelse.

Hvis skolen fastholder sin afgørelse, indbringes sagen for det faglige udvalg, som behandler og afgør sagen.

Sagsbehandlingen sker jf. §66j i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 1069 af 08/08/2023.

Hvis din klage handler om en erhvervsuddannelse eller en sanktion

Du sender en skriftlig og begrundet klage til skolen senest 4 uger efter du har modtaget skolens afgørelse. Hvis skolen fastholder sin afgørelse, udarbejder skolen en redegørelse.

Du får mulighed for at kommentere skolens redegørelse. Skolen fremsender klagen til ministeriet, som behandler og afgør sagen.

Sagsbehandlingen sker jf. §147, stk.2 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr 953 af 22/06/2023)