AARHUS
TECH

Uddannelsesordbogen

Ungdomsuddannelser

STX: Almen studentereksamen, giver den røde hue og tager tre år. Er alment dannende. Retter sig mod efterfølgende videregående uddannelse.

Læs mere om STX.

 

HTX: Teknisk studentereksamen, giver den mørkeblå hue og tager tre år. Har fokus på natur og teknik. Retter sig mod efterfølgende videregående uddannelse.

Læs mere om HTX.

 

HHX: Merkantil studentereksamen, giver den blå hue og tager tre år. Har fokus på økonomi og handel. Retter sig mod efterfølgende videregående uddannelse.

NB! Kan ikke tages på AARHUS GYMNASIUM.

 

IB: International Baccalaureate, giver den internationale hue og tager tre år. En international, engelsksproget uddannelse. Retter sig mod efterfølgende videregående uddannelse.

Læs mere om IB.

 

HF: Højere forberedelseseksamen, giver den lyseblå hue og tager to år. Har fokus på givne områder og brancher. Retter sig mod korte og mellemlange videregående uddannnelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Læs mere om HF.

 

EUD: Erhvervsuddannelse, giver et svendebrev. EUD har forskellig varighed, men tager ofte i omegnen af 3-4 år. Retter sig mod arbejdsmarkedet samt korte og mellemlange videregående uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Læs mere om EUD.

 

EUX: Erhvervsfaglig studentereksamen, giver den grå hue og et svendebrev på én gang. EUX har forskellig varighed, men tager ofte i omegnen af 4-5 år. Retter sig mod arbejdsmarkedet og videregående uddannelse.

Læs mere om EUX.

 

EUD10: En erhvervsrettet 10. klasse, giver afklaring og styrker kompetencer hos unge som enten overvejer eller ved, at de vil tage en EUD.

Læs mere om EUD10.

 

Andre begreber i uddannelsessystemet

10. klasse: Ekstra skoleår efter 9. klasse, giver yderligere faglig styrke og mere tid til at finde ud af ens valg af ungdomsuddannelse.

Fagpakke: En udvalgt samling af fag, som man tager på HF. Fagpakker giver særlige kompetencer inden for udvalgte områder og brancher.

Fagretning: Fagretningen udgør erhvervsuddannelsers grundforløb 1, ofte forkortet GF1. Den valgte fagretning giver mulighed for at snuse til forskellige uddannelser, der har faglige fællestræk. Når GF1 er ovre, vælger man sin uddannelse.

Gymnasial uddannelse: STX, HTX, HHX, HF og IB er gymnasiale uddannnelser.

Studieretning: En samling af fag, som man tager på et givent minimumsniveau, på STX, HTX og HHX. Fx Matematik A, Kemi A, Fysik B.

Ungdomsuddannelse: STX, HTX, HHX, HF, IB, EUD og EUX er ungdomsuddannelser.  

Erhvervsakademi: Erhvervsakademiuddannelser kombinerer teoretisk viden med praktiske udfordringer og tager typisk 2 år.

Professionshøjskole: Professionsbacheloruddannelser består af teoretisk og praktisk undervisning og varer typisk 3½ år.

Universitet: Bachelor-, kandidat- og forskeruddannelser er universitetsuddannelser, som tager henholdsvis 3, 2 og 3 år og bygger oven på hinanden. Uddannelserne består af teoretisk undervisning og selvstudier.

Videregående uddannelse: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter, Politiskolen, Forsvaret samt en række kunstneriske uddannelser er videregående uddannelsessteder.