AARHUS
TECH

Vejledning på AARHUS TECH

Kontaktinformation og FAQ

Spørgsmål om uddannelser og fagretninger

 

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 10:00-14:00
Torsdag kl. 10:00-16:30
Fredag kl. 10:00-14:00

Vejledningen er lukket grundlovsdag den 5. juni.

 

Mød op og få en vejledningssamtale

Mangler du svar på spørgsmål om uddannelserne, muligheder for oplæring, økonomi eller andet er du meget velkommen til at komme forbi i vores træffetid (kræver ikke tidsbestilling) til samtale med en vejleder på skolen.

 

Åbningstid i vejledningscentret: tirsdage og torsdage fra kl. 10:00 til kl. 15:30

  • Adresse: AARHUS TECH, Halmstadgade 6, Aarhus N  
    (Vejledningscentret ligger lige overfor Studieservice)

 

For dig, der er elev på skolen

Er du allerede elev på skolen? Kontakt din kontaktlærer eller gennemførselsvejlederen. 

Spørgsmål om SU og økonomi

Telefontid på AARHUS TECH: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8:30 - 12:00

Rabat på transport - se mere på  https://www.ungdomskort.dk
Se også afsnittet under FAQ længere nede på siden.

Skolehjem

Er du skolehjemsberettiget kan du bo på skolehjem. 

FAQ

Hvornår starter grundforløbet?
De fleste uddannelser starter to gange om året. Du kan se en oversigt over startdatoerne på de enkelte uddannelser eller på ansøgning.

Hvor lang tid varer en erhvervsuddannelse?
Det er meget forskelligt. Normalt mellem 2,5 - 5 år. De fleste dog 3 - 4 år. Afhængigt af tidligere uddannelse og beskæftigelse kan der søges om afkortning af uddannelsen. Se længden på hver enkelt uddannelse.

Får jeg løn på grundforløbet?
Du får løn fra den dag, du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvis du har det på grundforløbet, er svaret ja, hvis ikke nej. Du kan dog søge SU, hvis du er over 18.

Rabat på transport
Ungdomskort er et personligt periodekort, der giver dig ret til at rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre med offentligt transport i hele dit takstområde. Læs mere på www.ungdomskort.dk
Du bestiller selv ungdomskort hos trafikselskaberne.

Når du har en læreplads og hvis du har mindst 10 km hver vej fra bopæl/indkvarteringsstedet til skolen. Du skal benytte billigste offentlige befordringsmiddel fx ved køb af abonnementskort på et af salgsstederne.
Søg igennem Min skole-appen, som kan downloades via App Store eller Google Play. Udgiften skal du have refunderet af din arbejdsgiver, som får 80% af udgiften refunderet ved AUB. Se mere på Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Hvem kan starte på en erhvervsuddannelse?
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du have mindst 02 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve, og du skal have opfyldt undervisningspligten. Optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle som søger ind på et grundforløb. - Se adgangskrav

Er der andre måder at opfylde adgangskravene på?
Ja, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog stadig have opfyldt din undervisningspligt.
Hvis ikke du opfylder adgangskravene, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve efter din tilmelding til den uddannelse du ønsker. Se mere på adgangskrav.

Hvad er overgangskrav?
For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du, udover at bestå grundforløbsprøven, bestå eller gennemføre nogle grundfag på bestemte niveauer. Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse. Se overgangskrav på de enkelte uddannelser.

Hvilke muligheder for støtte kan jeg få under uddannelsen?
Hvis du fx er ordblind, eller du har dokumenterede funktionsnedsættelser - fysiske eller psykiske - hjælper vi med specialpædagogisk støtte (SPS). Støtten tager udgangspunkt i, hvilke behov og udfordringer du har, så du kan færdiggøre din uddannelse.

Det er vigtigt for os, at vores elever har det godt - også udenfor skoletiden. Derfor samarbejder vi med organisationer, der specialiserer sig i rådgivning af unge og styrkelsen af unge trivsel. Se, hvilke former for støtte du kan på som elev på AARHUS TECH.

Er der adgangsbegrænsning til nogle uddannelser?
Ja det er der til nogle uddannelser, medmindre du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Men skolen har nogle såkaldte kvotepladser, som du kan søge ind på. Under den enkelte uddannelse kan du se, om uddannelsen er adgangsbegrænset, og hvorledes du søger uddannelser

Jeg er voksen og har arbejdet som ufaglært i en årrække. Kan jeg få afkortet en erhvervsuddannelse?
Der er flere muligheder for både uddannelsesvej og merit afhængig af dine erfaringer og alder. Alle voksne på 25 år og derover starter deres uddannelse med en realkompetencevurdering (RKV). Din uddannelse Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV) sammensættes ud fra dine relevante joberfaringer og tidligere uddannelse og kurser. Se mere under adgangskrav.

Jeg er voksen, kan jeg få voksenlærlingeløn?
Det er virksomheden som kan søge voksenlærlingetilskud, hvis de ansætter en elev over 25 år. Du kan kontakte dit jobcenter for at få belyst dine muligheder, som vil afhænge af om du er i målgruppen (din alder, tidligere uddannelse og beskæftigelse eller ledighed), og om du kan finde en virksomhed, som kan og ønsker at søge om voksenlærlingetilskuddet.

Hjælper skolen med at finde læreplads?
Du kan få hjælp til at finde en læreplads, hos konsulenten for den uddannelse du går på. Følg os på facebook, og find ledige lærepladser der, eller se på lærepladsen.dk, hvor du kan læse, hvor mange lærlinge virksomheder er godkendte til at tage, og hvor mange de har. (Vælg "godkendte læresteder" i menuen og følg vejledningen).

Kan jeg komme i skoleoplæring, hvis jeg ikke kan finde en læreplads selv?
Mange uddannelser har skoleoplæring, enkelte har ikke. Se listen over uddannelser, der udbydes med skoleoplæring.

Kan jeg tage hele uddannelsen i Aarhus?
AARHUS TECH gennemfører hovedforløbet inden for 30 uddannelser. Se siden med uddannelser for at se hvilke.

Kan jeg bo på skolehjem?
Du er berettiget til at bo på skolehjem, hvis du har mere end fem kvarters offentlig transporttid fra din bopæl til den nærmeste skole, som tilbyder den uddannelse, du har valgt.
Man kan bo på skolehjem, hvis man går på en erhvervsuddannelse. Læs mere om skolehjemmet.