AARHUS
TECH

Kvalitet

Vores elever, studerende og kursister skal have den bedst mulige undervisning. Derfor arbejder vi systematisk med at sikre kvaliteten af vores uddannelser.

Når vi vurderer kvaliteten, tager vi udgangspunkt i målinger og opgørelser, og lever resultaterne ikke op til vores mål for kvalitet, sætter vi de nødvendige forbedringer i gang. 

Kvalitetssikring og -udvikling.

AARHUS TECH har en række processer til kvalitetssikring og -udvikling.

Du kan læse mere om vores kvalitetssystem i nedenstående fold-ud menu.