AARHUS
TECH

Internationalt

Vi klæder eleverne på til et globalt arbejdsmarked

Den internationale vinkel er en vigtig del af erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH.

Som skole skal vi sikre eleverne det bedst mulige udgangspunkt for, at de kan samarbejde på tværs af landegrænser og kulturer. På den måde uddanner vi nye medarbejdere med attraktive kompetencer til erhvervslivet og det globale arbejdsmarked.

Eksempler på AARHUS TECHs internationale indsats

▪ vi involverer lokale virksomheder, der arbejder globalt, i den daglige undervisning

▪ vi udvikler løbende kontakter til udenlandske organisationer og læresteder

▪ vi inviterer elever fra udlandet på udveksling

▪ vi understøtter eleverne før, under og efter deres oplæring i udlandet

▪ vi sikrer eleverne sproglige og kulturelle kompetencer

▪ vi vægter medarbejdernes kompetencer inden for internationalt samarbejde og vejledning i oplæring i udlandet (OPU)

Se alle vores internationale aktiviteter

AARHUS TECHs internationale strategi. Læs strategien (pdf)

AARHUS TECH's international strategy. Read the strategy (pdf)