AARHUS
TECH

Skolens bestyrelse

Bestyrelsesperiode: 1. maj 2022 til 30. april 2026. Der er 14 medlemmer i bestyrelsen - heraf er otte udpeget af arbejdsmarkedets parter. Desuden har Aarhus Kommune en plads, og bestyrelsen udpeger et selvsupplerende medlem. Yderligere er to medarbejdere medlemmer - én med stemmeret og én uden. Endelig er der to repræsentanter udpeget af eleverne - én med stemmeret og én uden. Bestyrelsen ansætter skolens direktør og godkender bl.a. skolens årlige budget, udbud og uddannelsesaktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret

 

Arbejdsgiver

 • Direktør Bo Sejer Frandsen (DI)          
 • Chief Divisional Engineer Bjarne Paysen (DI)
 • CEO Lene Overgaard Andersen (DI)
 • Adm. direktør Thomas Weifenbach Jensen (Horesta)

Arbejdstager

 • Hans Chr. Lund (Dansk Metal)
 • Fagforeningsformand Jesper Emanuel Jensen (Dansk El-Forbund)
 • Fagforeningsnæstformand Morten Ib Rasmussen (3F, Transport, Logistik og Byg)
 • Fagforeningsformand Christian Sørensen (3F, Transport, Logistik og Byg)

Aarhus Kommune

 • Kim Petersen 

Selvsupplerende

 • Gitte Villemoes Larsen, VIA University College

Medarbejderrepræsentant

 • Peter Hassert Nielsen (Undervisere)

Elevrepræsentant

 • Andrea Kongskov (Elevrepræsentant gymnasierne)

 

Bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret

 

Medarbejderrepræsentanter

 • John Schødt Pedersen (Undervisere)

Elevrepræsentant(er)

 • Andreas Malte Reiffenstein Nielsen (Elevrepræsentant EUD)

Forretningsudvalg

 • Direktør Bo Sejer Frandsen (DI) (Formand)
 • Fagforeningsformand Jesper Emanuel Jensen (Dansk El-Forbund) (Næstformand)
 • Fagforeningsnæstformand Morten Ib Rasmussen (3F, Transport, Logistik og Byg)
 • CEO Lene Overgaard Andersen (Johnson Controls Denmark)