AARHUS
TECH

Skolen bestyrelse

Bestyrelsesperiode: 16. oktober 2018 til 30. april 2022. Der er 16 medlemmer i bestyrelsen - heraf er otte udpeget af arbejdsmarkedets parter. Desuden har Aarhus Kommune en plads, og bestyrelsen har udpeget et selvsupplerende medlem. Yderligere er tre medarbejdere medlemmer - en med stemmeret og to uden. Endelig er der tre repræsentanter udpeget af eleverne - én med stemmeret og to uden. Bestyrelsen ansætter skolens direktør og godkender bl.a. skolens årlige budget, udbud og uddannelsesaktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer med stemmeret

 

Arbejdsgiver

 • Direktør Bo Sejer Frandsen (DI) - formand
 • Chief Project Manager Peter Nordheim (Dansk Byggeri)
 • Senior HR & Marketing Director Mette Dyhl Prola  (DI)
 • Adm. direktør Thomas Weifenbach Jensen (Horesta)

Arbejdstager

 • Hans Chr. Lund (Dansk Metal)
 • Fagforeningsformand Jesper Emanuel Jensen (Dansk El-Forbund)
 • Fagforeningsnæstformand Morten Ib Rasmussen (3F, Transport, Logistik og Byg)
 • Fagforeningsformand Christian Sørensen (3F, Transport, Logistik og Byg)

Aarhus Kommune

 • Rune Holst Jakobsen 

Selvsupplerende

 • Connie Simonsen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 

Medarbejderrepræsentant

 • Peter Hassert Nielsen (Undervisere)

Elevrepræsentant

 • Johanne Guldberg Winding (Elevrepræsentant HTX)

 

Bestyrelsesmedlemmer uden stemmeret

 

Medarbejderrepræsentanter

 • Yvette Dyhr (TAP)
 • Lasse Beck Meinicke (Undervisere)

Elevrepræsentant(er)

 • Alexander Vestergård Johansen (Elevrepræsentant EUD)
 • Teresa Izabella Nørgaard Thomsen (Elevrepræsentant IB)

Forretningsudvalg

 • Direktør Bo Sejer Frandsen (DI) (Formand)
 • Fagforeningsnæstformand Morten Ib Rasmussen (3F, Transport, Logistik og Byg) (Næstformand)
 • Senior HR & Marketing Director Mette Dyhl Prola  (DI)
 • Fagforeningsformand Jesper Emanuel Jensen (Dansk El-Forbund)