AARHUS
TECH

Tre trin til at få en lærling

YouTube er deaktiveret.

1:49 minutter

Vi hjælper dig med alt det praktiske

 

Hvis det er første gang, du skal have en lærling, skal du igennem tre trin. Du kan altid få hjælp af vores konsulenter og blive guidet gennem hele forløbet. Se hvem, der har at gøre med dit fagområde.

 

1. Bliv godkendt til at have en lærling

For at kunne ansætte elever i oplæring skal din virksomhed være godkendt af uddannelsens faglige udvalg. Er det første gang, du har en lærling, skal du anmode det faglige udvalg inden for dit område om at blive godkendt. Det foregår via lærepladsen.dk.

Hvis du møder forhindringer på lærepladsen.dk, kan vores konsulenter hjælpe dig med at blive godkendt. Kontakt dem her.

 

2. Find din lærling

Der er flere veje til at finde en lærling.

Brug lærepladsen.dk til hurtigt at finde din næste lærling/elev. På hjemmesiden finder du nemt elever, som søger læreplads, indenfor dit faglige og geografiske område. Det er også muligt at oprette stillingsopslag rettet mod lærlinge og elever - helt gratis.

Vi afholder jævnligt lærepladsarrangementer, hvor du møder de elever, som er klar til at komme ud på en læreplads. Her er du naturligvis også meget velkommen. Se dato for næste arrangement.

Du er også velkommen til at kontakte os på AARHUS TECH og høre, hvilke elever, der søger læreplads.

 

3. Vælg en uddannelsesaftale, og skriv under

Brug lærepladsen.dk til at indgå en uddannelsesaftale med eleven. Der findes forskellige typer uddannelsesaftaler, dog ansætter langt de fleste virksomhedsejere elever under den almindelige aftale. Vælg den type aftale, som bedst passer til dig og din virksomhed.

Uddannelsesaftalen er en form for ansættelseskontrakt. Den skal underskrives af parterne, inden lærlingen møder i oplæring første dag.

Ordinær aftale

Eleven er samme sted hele læretiden, og din virksomhed følger eleven fra start til slut. De fleste virksomheder bruger denne aftale.

Denne type uddannelsesaftale giver ret til forhøjet lønrefusion fra AUB, når lærlingen har skoleophold.

Ny mesterlære

Virksomheden følger eleven fra start til slut. Men dele af grundforløbet foregår i virksomheden i stedet for på skolen. Eleven, skolen og du laver sammen en plan og aftaler, om eleven skal starte i virksomheden eller på skolen.

Denne type uddannelsesaftale giver ret til forhøjet lønrefusion fra AUB, når lærlingen har skoleophold.

Kombinationsaftale

To virksomheder, der begge er helt eller delvist godkendt som læreplads, arbejder sammen om at uddanne en elev. Alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsen, inden eleven starter.

Denne type uddannelsesaftale giver ret til forhøjet lønrefusion fra AUB, når lærlingen har skoleophold.

Kort aftale

Hvis du ikke ønsker ansvar for eleven i hele uddannelsesperioden, kan du aftale et kortere forløb. Men aftalen skal mindst indeholde én oplæringsperiode og ét hovedforløb. Aftalen kan forlænges.

Denne type uddannelsesaftale giver ikke ret til forhøjet lønrefusion fra AUB. Hvis aftalen forlænges til at gælde for resten af lærlingens uddannelse, vil virksomheden få ret til lønrefusion fra AUB, når lærlingen har skoleophold.

Delaftale

Her kan I kun uddanne eleven i én enkelt oplæringsperiode eller i en del af en oplæringsperiode i hovedforløbet. En delaftale kan kun laves med elever, der er i skoleoplæring i et skoleoplæringscenter.

Denne type uddannelsesaftale giver ikke ret til forhøjet lønrefusion fra AUB. Hvis virksomheden derimod indgår en uddannelsesaftale med en elev i skoleoplæring, der gælder for resten af uddannelsen, får virksomheden ret til lønrefusion fra AUB, når lærlingen har skoleophold.

 

Det er nemt at indgå en uddannelsesaftale med eleven via lærepladsen.dk.

Hvis du ønsker blanketter til uddannelsesaftaler, der skal udskrives og udfyldes i hånden, finder du dem på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Voksenlærling (EUV)

Det kan hurtigt blive en gevinst at ansætte en voksenlærling. Som arbejdsgiver får du en engageret og erfaren medarbejder over 25 år. Ofte vil vil der også være en økonomisk fordel i form af løntilskud og forhøjet lønrefusion Læs mere om, hvem der kan få løntilskud og vilkår hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  • Du kan søge løn­tilskud ved jobcentret, senest en måned efter uddannelsesaftalen er begyndt. Kontakt Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomhed har adresse i anden kommune) for mere info.
  • Du kan få forhøjet lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbi­drag (AUB), når lærlingen er på skole

I samarbejde med dig som arbejdsgiver laver skolen en personlig plan for lærlingens uddan­nelsesforløb. Det er hensigten, at forløbet bliver så kort som muligt.

Har du brug spørgsmål eller brug for vejledning ifm. ansøgning om voksenlærlingetilskud, skal du henvende dig hos Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomheden har adresse i anden kommune).

Er du fyldt 25 år og interesseret i en erhvervsuddannelse? Læs mere erhvervsuddannelser for voksne.