AARHUS
TECH

Persondata­politik for elever, kursister og virksomheder

1. Formål

Formålet med persondatapolitikken er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger for elever og kursister. AARHUS TECH behandler udelukkende personoplysninger på lovligt grundlag. Det er AARHUS TECHs målsætning at behandle dine oplysninger forsvarligt og beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de opbevares eller videregives.

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

2. Hvilke personoplysninger indsamler og behandler AARHUS TECH?

AARHUS TECH indsamler og behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere uddannelses- og kursusydelser til dig og til brug for din anvendelse af AARHUS TECHs faciliteter.

Du vil selv kunne indtaste supplerende oplysninger. Dette er ikke obligatoriske oplysninger, men alene oplysninger, der optimerer den ydelse AARHUS TECH leverer til dig.

3. Hvordan indsamler AARHUS TECH personoplysninger?

For elever og kursister modtager AARHUS TECH langt hovedparten af personoplysningerne fra hhv. optagelse.dk og voksenuddannelse.dk. Hertil indsamles oplysninger fra elever og kursister selv.

AARHUS TECHs hjemmeside anvender cookies for at kunne lave anonymiseret besøgsstatistik. Cookies kan deaktiveres i browseren uden at miste funktionalitet, men visse ikke-grundlæggende funktioner vil muligvis miste deres funktionalitet helt eller delvist.

4. Hvem videregiver AARHUS TECH personoplysninger til?

AARHUS TECH udveksler personoplysninger med andre uddannelsesinstitutioner, myndigheder og samarbejdspartnere jf. lovgivning og reglerne for uddannelses- og kursusaktiviteterne.

AARHUS TECH har indgået databehandleraftaler med de eksterne partnere, som en given databehandling er udlagt til. Al databehandling foregår fysisk indenfor EØS (EU landene samt Island, Norge og Liecthenstein) eller i lande, som er på Datatilsynets liste over sikre tredjelande Tredjelandsoverførsler (datatilsynet.dk).

Hvis man registrerer sit køretøjs registreringsnummer i My Education App eller AARHUS TECHs systemer for at kunne parkere på Dollerupvej 2-4, 8000 Aarhus C, hvor der foretages p-kontrol af Q-Park, vil de indtastede data blive videregivet til Q-Park, som er dataansvarlig.

5. Sikkerhed

AARHUS TECH har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

6. Opdatering af og indsigt i oplysninger

Som registreret hos AARHUS TECH har du ret til at anmode om:

  • korrigering af dine oplysninger.
  • om indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
  • at dine oplysninger slettes.

Disse rettigheder har du jf. loven - henvendelse i forbindelse hermed rettes til AARHUS TECH via e-mail: mail@aarhustech.dk eller på telefon: 89 37 35 33.

AARHUS TECH vil forsøge at efterkomme anmodningen, men kan være nødsaget til helt eller delvist at afvise anmodningen hvis den:

  • er i modstrid med skolens procedurer og centrale instrukser, cirkulærer og lovgivning.
  • er én blandt urimeligt mange anmodninger.
  • kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (fx at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt).
  • påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.
  • vil være ekstremt upraktisk (fx anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier) eller ligefrem teknisk umuligt (fx slette oplysninger på sikkerhedskopier).

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/).

7. Kontakt AARHUS TECH

Har du spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til AARHUS TECH i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:
 
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N
 
Telefon: 89 37 35 33
E-mail: mail@aarhustech.dk

8. Ændring af Persondatapolitikken

AARHUS TECH forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af personoplysninger.