AARHUS
TECH

Om AARHUS TECH

På AARHUS TECH går drømme i opfyldelse. Hvert år uddanner vi dygtige og stolte elever, der med stor faglighed indtager det danske arbejdsmarked. Det har vi gjort i årevis; ja faktisk siden 1828. På de snart 200 år har vi udviklet stolte traditioner men altid med det ene øje rettet mod fremtiden og næste udviklingstrin. 

Sammen med vores elever og samarbejdspartnere skaber vi et levende og udviklingsorienteret læringsmiljø, der fordeler sig på tre campusser. Båret af et solidt branchekendskab skaber vi uddannelser i særklasse.

Som en af landets største erhvervsskoler er vores mange elever med til at dække erhvervslivets behov. Deres tekniske og faglige formåen holder Danmark i gang – det er vi stolte af.

En komplet uddannelsesinstitution

På AARHUS TECH udbyder vi hele spektret af ungdomsuddannelser og dertil voksen- og efteruddannelser:

Læring er grundstenen i alt, hvad AARHUS TECH arbejder med. Med vores uddannelser og kurser tilegner vores elever sig den faglighed og de kompetencer, som vil være med til at præge fremtidens samfund.

Dette mål arbejder vi på hver dag i en frugtbar udveksling med virksomheder, brancher og videregående uddannelser lokalt, nationalt og globalt.

Samtidig ved vi at trivsel og læring går hånd i hånd. Med vores engagerede medarbejdere som drivkraft flytter vi vores elever derhen, hvor de trives og den største faglige udvikling finder sted. Først, når vores elever lykkes, lykkes vi.

Det brede udvalg af uddannelsesretninger og kurser har gjort AARHUS TECH til en af landets største uddannelsesinstitutioner. Det ses både på elevtal og antal medarbejdere:

 • 3.300 årselever
 • 5.000 elever på intro og brobygning årligt fra grundskolen
 • 555 medarbejdere

AARHUS TECH er en selvejende institution med en bestyrelse, der knytter sig til det lokale erhvervsliv og de brancheområder, som skolen dækker.
Der er lige mange repræsentanter for hhv. arbejdsgivere og arbejdstagere i bestyrelsen. Derudover rummer bestyrelsen blandt andet repræsentanter fra Aarhus Kommune, elever og medarbejdere.

Mission

Vores mission er at uddanne flere, så erhvervslivets behov dækkes, og mennesker kan få den karriere, de drømmer om, med en stærk faglig og teknisk orienteret profil.

Vision

 • AARHUS TECH er den mest eftertragtede erhvervsskole i Danmark. 

 • AARHUS TECH er organiseret, så vi har en brancheklogskab, en faglig synergi og et tværgående kendskab mellem de enkelte uddannelser og uddannelsesniveauer til glæde for de uddannelsessøgende og for erhvervslivet.

 • Virksomheder, elever, studerende og kursister foretrækker AARHUS TECH som uddannelsessted på grund af den høje faglighed og studiekompetence, den åbne dialog og det udviklingsorienterede undervisningsmiljø.

 • AARHUS TECH inviterer til samarbejde og dialog. Vi er en handlingsorienteret organisation, der aktivt er med til at forme uddannelsesbilledet og kompetenceudviklingen til morgendagens globale arbejdsmarked. 

Værdier

Mening Ansvar Indflydelse Læring

De ting, vi beskæftiger os med, skal give MENING. Når hverdagen giver mening, har man mulighed for at brænde for det og dem, man beskæftiger sig med. På AARHUS TECH skal der være noget at brænde for! Derfor skal det give mening for de uddannelsessøgende og for medarbejderne at være på AARHUS TECH.

Vi har et stort ANSVAR for de elever, der vælger en uddannelse hos os. Og som medarbejdere har vi et stort ansvar for, at de, vi selv og andre trives - fagligt som socialt. På AARHUS TECH er det en fælles opgave for alle medarbejdere at leve op til det ansvar. Medarbejdere har både ret og pligt til at tage ansvar. Det gør skolen muligt ved at have en rummelig og gennemsigtig organisation med plads til undren, gode idéer og konstruktiv dialog.

De uddannelsessøgende har INDFLYDELSE på egen uddannelse og læring. Medarbejdere har indflydelse på egen faglighed og funktion. Trivsel og udviklingsmuligheder diskuteres med afsæt i den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse og ved tilbagevendende job- og medarbejderudviklingssamtaler. AARHUS TECH vægter, at medarbejdere flytter sig fagligt og har mulighed for at udvikle jobmuligheder i organisationen. 

LÆRING er grundstenen på AARHUS TECH. Det er forudsætningen for, at vores elever kan gå herfra som kvalificerede og kompetente kandidater til et job i erhvervslivet eller en videregående uddannelse. Læring er også forudsætningen for, at medarbejdere kontinuerligt udvikler og forbedrer sig - såvel fagligt som personligt. Derfor organiserer vi os, så der er gode muligheder for videndeling og -udvikling i teams og på tværs af organisationen.

Det pædagogiske og didaktiske grundlag på AARHUS TECH

 • Skolen har et tæt samarbejde med erhvervslivet i forhold til at udvikle og planlægge uddannelser og kurser. Vi tror på, at samspillet skaber den bedste kvalitet i uddannelser og kurser.

 • Skolen har en læringskultur, der har fokus på høj faglighed. Vi tror på, at alle vinder ved at sætte fokus på dygtiggørelse af den enkelte.

 • Skolen har en læringskultur, hvor anerkendelse er et bærende princip. Vi tror på, at en anerkendende tilgang både understøtter den enkeltes udvikling og giver plads til mangfoldighed.

 • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte og bygger videre på vedkommendes faglige og personlige kompetencer, individuelle ønsker og muligheder, samt forbereder den enkelte til erhvervslivet eller videreuddannelse. Vi tror på, at differentiering skaber motivation og udfordrer den enkeltes læring og udvikling.

 • Undervisningen tilrettelægges, så der er kobling mellem teori og praksis. Vi tror på, at koblingen giver konkrete færdigheder og en helhedsforståelse for den virkelighed, den enkelte agerer i.

 • Undervisningen planlægges og evalueres i dialog med eleverne, de studerende eller kursisterne. Vi tror på, at dialog støtter medansvar for egen læring og læring i samspil med andre.

Det pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på skolens værdier mening, ansvar, indflydelse og læring og er samtidig en afspejling af skolens mission, vision og strategi.

Vedtægter

Se skolens vedtægter.

Vedtægterne er godkendt af AARHUS TECHs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 14. december 2021. Vedtægterne er offentliggjort på AARHUS TECHs hjemmeside den 8. februar 2022.

Børne- og Undervisningsministeriets seneste godkendelse af vedtægten er den 15. oktober 2018.