AARHUS
TECH

Uddannelsesudbud

Fælles tilbud

Vejledning: Alle uddannelser har vejledere tilknyttet, der kender uddannelsen i dybden. 

Skolehjem: Skolen tilbyder ophold på skolehjemmet for elever, der er berettiget hertil. 

Læse-/skrivetræning: Alle elever tilbydes læse-/skrivetræning under skoleophold. 

SpecialPædagogisk Støtte: Muligheder for støtte i forbindelse med læse/skrivevanskeligheder eller forskellige handicaps. 

Psykologbistand: Skolen kan henvise elever til psykologbistand. 

Erhvervsuddannelse (EUD)

Intro-kurser

 • Introduktionskurser og brobygning for elever i 8., 9. og 10. klasse

Grundforløb 1 - fagretninger (direkte fra 9./10. klasse)

 • It, medie og teknik
 • Metal og mekanik
 • Vild med mad
 • Byggeteknik
 • Styling og livsstil
 • EUX

Grundforløb 2 og Hovedforløb - erhvervsuddannelserne (afsluttet 9./10. klasse for mere end et år siden)

Se de forskellige uddannelser under indgangene til erhvervsuddannelserne.

EUX

 • Kontaktlærer
 • Faglig fordybelse
  Grundforløbet kan have en varighed af op til 60 uger, hvilket giver mulighed for at gå i dybden med faglige emner
 • Internationalt modul
  På flere uddannelser tilbydes deltagelse i internationale ophold
 • Oplæring i udlandet
  Efter grundforløbet kan man vælge at tage uddannelsens oplæring helt eller delvist i udlandet.
 • Udlagt undervisning
  Laboratorietandtekniker, Skolen for klinikassistenter, tandplejere og tandteknikere
  Beklædningshåndværker, Teko
  *) Byggemontagetekniker, Tradium
  *) Teknisk designer, Tradium
  *) Afholdes også på AARHUS TECH
 • Påbygning
  Almene fag på gymnasialt niveau tilbydes som et led i en erhvervsuddannelse. Påbygning kan tages som et led i grundforløbet

Gymnasier i Aarhus

 • AARHUS GYMNASIUM, Aarhus C
 • AARHUS GYMNASIUM, Tilst
 • AARHUS GYMNASIUM, Viby
 • TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg


Studieretninger
Se alle studieretning på aarhusgym.dk

 • STX
  • Naturvidenskab
  • Sprog og kultur
  • Samfund
 • HTX
  • Tech
  • Media
  • Science
  • Bioscience
 • HF - fagpakker
  • Økonomi
  • Pædagogik
  • Sundhed
 • IB
  • Studies in Language and Literature
  • Language Acquisition
  • Individuals and Societies
  • Experimental Sciences
  • Mathematics
  • The Arts

Kurser - voksen- og efteruddannelse

AARHUS TECH er godkendt til 10 faglige + IKV 'Fælles kompetence-beskrivelser' (FKB), som hver samler et antal kompetencemål (kurser) Se oversigt på uddannelsesadministration.dk

Se alle kurser her på hjemmesiden.

Udlagt undervisning

Uddannelser, skoleoplæring og kurser kan være udlagt til og fra andres skoler. Se udlagte