AARHUS
TECH

Selvevaluering og handlingsplaner

Arbejdet med at sikre og udvikle kvalitet foregår på alle niveauer i organisationen. Det er direktionen, der udstikker de overordnede retningslinjer for kvalitetsarbejdet, herunder hvilke kvalitetsnøgletal der skal arbejdes efter. Ledere og undervisere skal starte nødvendige tiltag, så vi når udviklingsmålene.

Se vores planer for opfølgning på vores mål på forskellige områder. Planerne opdateres løbende og mindst en gang årligt i oktober.

Selvevaluering og handlingsplaner

Med udgangspunkt i kvalitetsmål, selvevaluering og øvrige evalueringer udarbejdes der løbende handlingsplaner, som er med til at dokumentere og fastholde aftalte udviklingsopgaver.

AARHUS TECH - Erhvervsuddannelserne og AMU-kurser

AARHUS GYMNASIUM - STX, HTX, HF og IB

Opfølgningsplaner 

AARHUS TECH - Erhvervsuddannelserne og AMU-kurser

AARHUS GYMNASIUM - STX, HTX, HF og IB

Handlingsplaner for forbedringer af undervisningsmiljøet

Handlingsplan for 2020-2021