AARHUS
TECH

Sikkerhed og sundhed

Alle skal overholde de sikkerhedsregler, der gælder for værksteder og laboratorier. Det betyder blandt andet, at du ikke må have halstørklæde eller andet tøj på, der kan blive fanget i en maskine.

Nogle steder er der påbud om værnemidler. Det kan fx være sikkerhedsfodtøj, høreværn eller sikkerhedsbriller, som du skal bruge, når du arbejder i værkstedet.

Den lokale arbejdsmiljøgruppe tager beslutning om disse regler.

 

Rygning, alkohol og andre rusmidler

AARHUS TECH er en røgfri skole, hvor alle kan undgå passiv rygning. Forbuddet gælder alle former for tobak som cigaretter, cigarer, pibe, e-cigaretter, skrå og snus.

Elever, kursister og gæster på følgende adresser må ikke ryge i skole- og arbejdstiden:

AARHUS TECH, Halmstadgade 6
AARHUS TECH, Hasselager Allé 2
AARHUS TECH, Dollerupvej 4

AARHUS GYMNASIUM, Dollerupvej 2
AARHUS GYMNASIUM, Hasselager Allé 10
AARHUS GYMNASIUM, Kileparken 25
TEKNISK GYMNASIUM, Højvangens Torv 2

Hvis du overtræder reglerne

Hvis du ryger på røgfri skoler, får du en advarsel. En overtrædelse efter en advarsel medfører, at du bliver sendt hjem fra skolen.

 

Alkohol og andre rusmidler 

På AARHUS TECH fastholder vi, at arbejdsglæden udvikler sig bedst i et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. Derfor har vi retningslinjer for alkohol og andre rusmidler.

Alkohol i arbejds- og undervisningstiden er ikke tilladt, ligesom ingen møder op påvirket. Studierejser, ekskursioner og arrangementer uden for skolens område i skoletiden er også undervisning, og her gælder forbuddet også.

Øl og spiritus kan være tilladt ved helt særlige lejligheder, fx hvis der er aftalt et arrangement med daglig leder. Det kan være til afslutninger, caféer og fester.

Der er totalt forbud mod alle øvrige rusmidler. Vi får jævnlige, uanmeldte besøg af hashhunde og fører.

Hvis du overtræder reglerne

Hvis du, efter undersøgelse og efter ledelsens vurdering, er påvirket eller i besiddelse af alkohol, forbudte stoffer, lightergas og lignende, kan ledelsen vælge følgende sanktioner: advarsel, hjemsendelse og bortvisning.

 

Forebyggelse og behandling af misbrug

Skolens organisation arbejder aktivt og målrettet på, at vi i videst muligt omfang kan tilbyde en systematisk og udførlig information om misbrug. Desuden information om, hvordan misbrug kan forebygges. Vi kan henvise til behandling inden for det offentlige system.

 

Skolen har nul-tolerance med hensyn til mobning

Mobning, grov og aggressiv opførsel, vold og trusler af enhver art rettet mod elever eller personale accepteres under ingen omstændigheder.

Skolen tolerer ikke nogen former for mobning, heller ikke på nettet.

Hvis du som elev udsættes for mobning (gentagen chikane over en længere periode), vold og trusler i din skole- og praktiktid, skal du med det samme kontakte din underviser, kontaktlærer eller vejleder.

Se strategi mod mobning

Beredskab og COVID 19 smitteforebyggelse

På nedenstående link kan du læse instruktioner for Covid-19 forebyggelse. Instruktionerne gælder ALLE, der opholder sig på skolen.

Du kan ligeledes finde beredskabsplaner for AARHUS TECH.

Beredskabsplaner