AARHUS
TECH

Adgangskrav

Der er mange veje til en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX)

Om du skal starte på grundforløb 1, grundforløb 2 afhænger blandt andet af, hvornår du er gået ud af grundskolen, og om du har prøvet kræfter med andre uddannelser, arbejde eller været ude at rejse. 

Grundforløb 1

For dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste to år.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

For at blive optaget skal du leve op til fire adgangskrav:

 1. Du skal have eksamenskarakteren 02 i dansk og matematik. Opfylder du ikke kravet, skal du til optagelsesprøve og optagelsessamtale.
 2. Bestået afgangseksamen. Opfylder du ikke kravet, skal du til optagelsessamtale.
 3. Du skal være erklæret uddannelsesparat. Opfylder du ikke kravet, skal du til optagelsessamtale.
 4. Vedhæftet studievalgsportfolio i optagelse.dk. Opfylder du ikke kravet, skal du til optagelsessamtale

Hvis du lever op til alle fire krav, skal du ikke til optagelsesprøve eller -samtale.

Grundforløb 2

For dig der er under 25 år, og det er mere end 1½ år siden, du forlod grundskolen.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du har direkte adgang, hvis

 • du har gennemført grundforløb 1 og bestået grundforløbsprøven
  eller
 • du har afsluttet dansk og matematik med en gennemsnitskarakter på 02 eller derover på 9. klasses niveau eller tilsvarende.
  eller
 • du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er gældende senest den dag grundforløb 2 starter.
  (Så skal du ikke opfylde kravet om 02 i dansk og matematik i gennemsnitskarakter)
 • Alle grundforløb 2-ansøgere under 25 år, som ikke kommer direkte fra grundforløb 1, skal til en individuel samtale hos os. Læs mere og se, hvornår vi afholder samtaler.

 

Særligt for EUX-uddannelsen

For at starte direkte på grundforløb 2 på EUX-uddannelsen skal du have

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløb 1) 

 

Hvis ikke du opfylder et af adgangskravene, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve.

 

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

For dig, der er over 25 år.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du har direkte adgang, hvis

 • du har afsluttet grundskolen eller modtaget lignende undervisning og fået mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller ved en tilsvarende prøve

eller

 • du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Du skal desuden have fået en realkompetencevurdering (RKV), inden du starter på din uddannelse. Den får du automatisk af AARHUS TECH, når du ansøger om optagelse på EUV.

Læs mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV) og realkompetencevurdering (RKV).