AARHUS
TECH

Adgangskrav

Der er mange veje til en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX)

Om du skal starte på grundforløb 1, grundforløb 2 afhænger blandt andet af, hvornår du er gået ud af grundskolen, og om du har prøvet kræfter med andre uddannelser, arbejde eller været ude at rejse. 

Grundforløb 1

For dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de sidste to år.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du skal

 • have karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik
 • have bestået afgangseksamen
 • have afsluttet 9. eller 10 klasse inden for de seneste to år
 • være erklæret uddannelsesparat.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du stadig en god chance for at blive optaget på den erhvervsuddannelse, du ønsker. Du kan nemlig gå til en optagelsesprøve, og bagefter vil vi gerne se dig til samtale på skolen.

Grundforløb 2

For dig, der er under 25 år og det er mere end 1½ år siden, du forlod grundskolen.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du har direkte adgang, hvis

 • du har gennemført grundforløb 1 og bestået grundforløbsprøven
  eller
 • du har afsluttet Dansk og Matematik med en gennemsnitskarakter på 02 eller derover på 9. klasses niveau eller tilsvarende.
  eller
 • hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er gældende senest den dag grundforløb 2 starter.
  (Så skal du ikke opfylde kravet om 02 i dansk og matematik i gennemsnitskarakter)

 

Særligt for EUX-uddannelsen

For at starte direkte på grundforløb 2 på EUX-uddannelsen skal du have

 • Dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløb 1) 

 

Hvis ikke du opfylder et af adgangskravene, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

For dig, der er over 25 år.

 

Hvilke krav skal jeg opfylde?

Du har direkte adgang, hvis

 • du er fyldt 25 år og har afsluttet folkeskolen eller modtaget lignende undervisning mindst 02 i gennemsnit i dansk og matematik i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve
  eller
 • du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Se mere om erhvervsuddannelse for voksne (EUV)