AARHUS
TECH

Få støtte under uddannelsen

Det er vigtigt for os, at du oplever succes og har det godt, når du uddanner sig på AARHUS TECH. Vi er nemlig overbeviste om, at du lærer bedst, når du trives. Derfor tilbyder vi flere typer af hjælp og støtte, der kan hjælpe dig med at finde vej igennem livet - på uddannelsen og udenfor skolen.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Vi hjælper dig, hvis du har en dokumenteret funktionsnedsættelse, fx ordblindhed, ADHD eller et fysisk handicap. Hjælpen hedder specialpædagogisk støtte (SPS), og den skal sikre, at alle kan tage en uddannelse.

SPS kan være hjælp til at skabe struktur i skoledagen og overskue lektierne. Det kan også være fysisk udstyr og hjælpemidler, fx IT-programmer der kan læse tekster højt og hjælpe dig med at skrive og stave.

SPS er ikke lektiehjælp. Hvis du har brug for støtte til lektier, hjælper vi med at henvise til andre tilbud uden for skolen. Hvis din støtte består af fysisk udstyr, skal det, i nogle tilfælde, leveres tilbage til skolen, når du har gennemført din uddannelse.

Der kan i visse tilfælde gå noget tid, fra du søger støtten, til du får den. Derfor er det vigtigt, at du kontakter en læse- eller studievejleder hurtigst muligt efter skolestart, hvis du har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

 

Er du ordblind?

Hvis du er ordblind og har behov for støtte, skal du kontakte en af vores læsevejledere:

Mie Møller

T 2239 9666
mirm@aarhustech.dk

Lone Bjerg Pedersen

T 4140 8583
lbp@aarhustech.dk

Andre måder vi sikrer elevtrivsel på AARHUS TECH

Alle elever skal trives på AARHUS TECH. Derfor samarbejder vi med organisationer, der har unges velvære - i og uden for skoletiden - som mærkesag.

 

Samarbejde med headspace - nogen at tale med

Hver uge kommer frivillige fra headspace forbi AARHUS TECH, for at tilbyde gratis, anonyme samtaler til unge. Samtalerne kan handle om hvad som helst; om det er privatsager eller sager, der har forbindelse til ens uddannelse, betyder ikke noget. Hos headspace er intet problem for stort eller småt, og man kan få så mange samtaler, som man har brug for.

Mod på skoleskemaet med MOT Danmark

I samarbejde med MOT Danmark, har vi på visse uddannelser skemalagte MOT-moduler. Det er "lektioner", der gennem øvelser og samtaler styrker elevernes mod til at springe ud i store muligheder og påtage sig svære opgaver, men også til at turde sige fra og sætte grænser.

Stærkere sammen med Me&We

Sammen med Me&We styrker vi unges sociale kompetencer og relationer for at give dem et værn mod mistrivsel. Det foregår gennem fælles aktiviteter, som træner sociale kompetencer og sammenhold i klasserne.

Vi deltager i udviklingsprojekter med fokus på trivsel

Vores engagement rækker udover vores egne elever; vi vil også gerne arbejde for, at unge på erhvervsskoler landet over har det godt. Derfor deltager vi sammen med 10 andre erhvervsskoler i et EU-projekt, der skal udvikle metoder til at øge trivslen og muligheden for, at flere elever kan færdiggøre deres uddannelse. Læs mere om projektet.