AARHUS
TECH

Alt det praktiske

OPU - alt det praktiske, når du skal arbejde i udlandet

Arbejds- og opholdstilladelse

I EU kan du bevæge dig frit uden tilladelse de første tre måneder. Hvis du bliver et sted mere end tre måneder, kan den enkelte medlemsstat kræve, at du lader dig registrere hos de lokale myndigheder. Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i forholdene, der hvor du skal hen.

Uden for EU skal du have en tilladelse hos de lokale myndigheder.
Husk pas og ansættelseskontrakt. Nogle steder skal du også vise en straffeattest.

gribverden.dk kan du læse mere om arbejds- og opholdstilladelser i de enkelte lande.

I USA kan du kun få arbejdstilladelse, hvis du er over 20 år og har 12 års skolegang.

 

Sygesikring

Du skal normalt sygesikres i det land, du arbejder i. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver ofte vil trække sygesikringsbidrag fra din løn, så husk at tjekke kontrakten.

Hvis du udstationeres fra en dansk virksomhed, kan du i de fleste tilfælde blive i det danske sikringssystem. Du kan få mere information hos Pensionsstyrelsen.

 

Forsikring

Det kan være forskelligt fra land til land, om arbejdsgiveren har ansvar for, at du er forsikret i arbejdstiden. Husk at tjekke op på det, når I laver kontrakten.

En forsikring, der dækker dig i din fritid, skal du selv sørge for.

 

Skat

Hovedreglen er, at du skal betale skat i udlandet af den løn, du får af din udenlandske arbejdsgiver. Får du tilskud fra AUB, skal du i nogle tilfælde betale dansk skat af disse penge. Tilskud til bolig og rejse er normalt skattefrie.

Du kan ofte opnå forskellige fradrag, når du arbejder i udlandet. Derfor bør du henvende dig til skattekontoret i din egen kommune for at få hjælp til at beregne skatten.

 

A-kasse

Under OPU-ordningen er det stadigvæk en dansk uddannelse, du gennemfører. Du kan derfor melde dig ind i en A-kasse og modtage dagpenge med de samme rettigheder og pligter som alle andre nyuddannede med en erhvervsuddannelse.