AARHUS
TECH

Erhvervs­uddannelsens opbygning

Grundforløb, hovedforløb og oplæring

Længden på en erhvervsuddannelse varierer, afhængig af hvilken uddannelse du vælger.

Mange erhvervsuddannelser udbydes som EUX, hvor man både tager en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen.

Erhvervsuddannelsen består dels af teoretisk og praktisk undervisning på en skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed eller i skoleoplæring.

Særligt for voksne over 25 kan der være markante forskelle på, hvor hurtigt de kan tage en erhvervsuddannelse, samt hvor meget skolegang og oplæring de behøver. Derfor skal personer, som vil starte på en erhvervsuddannelse for voksne, altid have lavet en realkompetencevurdering (RKV), inden de begynder.

Grundforløb 1

Varer i alt 20 uger

Valg af fagretning - 2 uger

Fagretning - 18 uger

VALG AF UDDANNELSE

For dig,
der er gået ud af 9. eller 10. klasse
for mindre end to år siden.

Grundforløb 2

Varer i alt 20 uger

Specifik uddannelse 

GRUNDFORLØBSPRØVE

For dig,
der er gået ud af 9. eller 10. klasse
for mere end to år siden

Hovedforløb

Varer  2 - 4 år (se på uddannelsen)

Skifter mellem skoleophold og oplæring

AFSLUTNING

SVENDEPRØVE - EUD/EUX

Grundforløb 1

Vælg mellem fem fagretninger på grundforløb 1

Du starter på grundforløb 1, når du kommer direkte fra grundskolen. Her vælger du en fagretning ud fra dine interesser og evner. På den måde kan du snuse til et helt fagområde, inden du vælger, om du vil være kok, mediegrafiker, murer eller noget helt andet. 

Du får en sjov og anderledes skoledag, hvor du kommer til at bruge både dine kloge hænder og din kreative hjerne. Og du kommer til at gå med elever på din egen alder.

 

Undervisningen på grundforløb 1

På grundforløb 1 skal du have grundfag og erhvervsfag.

Grundfagene er dansk og matematik. Undervisningen foregår i klasselokaler og udgør to af ugens dage. Du får lektier og afleveringer for i begge fag. I alt skal du regne med cirka 2-3 timers hjemmearbejde om ugen.

Når grundforløb 1 slutter, skal du skal til mundtlig prøve i et af grundfagene. Hvilket fag, du skal til prøve i, afgøres ved udtrækning. Din standpunktskarakter afgør, om du har bestået, det fag du ikke skal til prøve i. Din prøvekarakter og din standpunktskarakter vil stå på dit grundforløb 1-bevis.

Erhvervsfagene har du tre dage om ugen. De giver dig almene, faglige kompetencer, som er brugbare, uanset hvilken erhvervsuddannelse du vælger. Erhvervsfagene er inddelt i tre grupper. Først har du erhvervsfagene i gruppe 1, dernæst gruppe 2 og til sidst gruppe 3.

Gruppe

Fag

Varighed i uger

Erhvervsfag 1

Introducerende

2

Arbejdspladskultur

1,5

Erhvervsfag 2

Lærepladssøgning

1

Samfund og sundhed

1,5

Erhvervsfag 3

Arbejdsplanlægning og samarbejde

1

Faglig dokumentation

1

Faglig kommunikation

1

Innovation

1

Metodelære

1

Et af fagene i ”Erhvervsfag 3” på et højere niveau

1

Grundforløb 2

Vælg mellem 28 erhvervsuddannelser (EUD), hvoraf 18 er med EUX (student og faglært)

Når du har valgt en uddannelse - skal du i gang med at lære det basale fag, så du er godt rustet, når du skal ud og søge læreplads i en virksomhed.

Du skal bestå grundforløbsprøven, som er teoretisk og praktisk.

 

Overgangskrav til hovedforløb

Desuden er der overgangskrav - grundfag med bestemte niveauer, som du skal opfylde for at komme videre på hovedforløbet.

Vær opmærksom på, at nogle grundfag undervises der ikke i på grundforløbet. Derfor anbefales det på nogle uddannelser, at du selv skal opfylde dele af overgangskravene, før du starter på grundforløb 2. - Se mere om overgangskrav på den enkelte uddannelse.

Hovedforløb og oplæring på læreplads (uddannelsesaftale)

Når du har fået en uddannelsesaftale med en virksomhed skal du ind på skolen på et antal skoleophold (hovedforløb). 

Der er forskel på, hvordan oplæring på læreplads og skoleophold er fordelt på de enkelte uddannelser og hvor mange gange, du skal på skoleophold.

Hvis du skulle være uheldig at stå uden en aftale om oplæring – den såkaldte uddannelsesaftale – efter grundforløbet, kan vi tilbyde en plads i skoleoplæring på mange af uddannelserne. 

Du afslutter med en svendeprøve EUD/EUX. Hvis du har valgt EUX er du både student og faglært.

Er du fyldt 25 år, når du begynder på uddannelsen, skal du følge reglerne for erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Der er ingen forskel på indholdet i uddannelsen for unge og voksne. Målene er de samme, men du kan få afkortet skoletid og/eller oplæring, hvis du har opnået målene gennem job og uddannelse.

Der er tre muligheder

Uanset hvilken EUV-kategori du er i, skal du have afsluttet dansk og matematik med karakteren 02 eller derover på 9.-klassesniveau eller tilsvarende. Dette krav bortfalder, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er gældende senest den dag grundforløbet starter.

EUV 1 - Voksne med mindst 2 års relevant, bred erhvervserfaring

Du skal gennemføre et særligt forløb med skoleperioder på hovedforløbet, men uden oplæring. 

EUV 2 - Voksne med mindre end to års relevant erhvervserfaring og/eller anden uddannelse

Du skal gennemføre samme forløb som de unge - grundforløb 2 - efterfulgt af hovedforløb med oplæring og skoleophold, men kan få afkortet grundforløbet og/eller skoleforløb på hovedforløbet, hvis du allerede har opnået målene.

EUV 3 - Voksne uden erhvervserfaring og uddannelse

Du skal gennemføre samme forløb som de unge - grundforløb 2 - efterfulgt af hovedforløb med oplæring og skoleophold. 

 

Du skal have en realkompetencevurdering (RKV)

AARHUS TECH afklarer, om du starter på EUV 1, -2, eller -3 ved en realkompetencevurdering (RKV), der indledes, før du begynder på uddannelsen. Ved RKV’en fastlægges din uddannelsesplan.

Du får automatisk en RKV, hvis du ansøger om plads på grundforløb 2, eller hvis du indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Ønsker du en RKV i forbindelse med uddannelsesplanlægning eller lignende, fx hvis du mener, at du skal starte på EUV1, kan du bestille en selvstændig RKV på vores kursusside.

Læs mere om EUV på ug.dk

Vejledning

Telefon: 8937 3555

Mandag-onsdag kl. 10:00-14:00
Torsdag kl. 10:00-16:30
Fredag kl. 10:00-14:00

Vejledningen er lukket grundlovsdag den 5. juni.

uddannelsesinfo@aarhustech.dk