AARHUS
TECH

Arbejdsmiljø

På AARHUS TECH arbejder vi systematisk med vores arbejdsmiljø. Det er vigtigt for os, at alle ansatte, elever og kursister arbejder og undervises i et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøcertificering

AARHUS TECH er arbejdsmiljøcertificeret efter DS/OHSAS 18001:2008 og bekendtgørelse 1191.

Hvad omfatter certificeringen på skolen?
Alle skolens medarbejderfunktioner på alle skolens adresser er omfattet af arbejdsmiljøcertificeringen. Skolen blev første gang certificeret i 2013.

Vedligehold af certifikat
DNV-GL foretager re-certificering samt årlige opfølgningsaudits. Skolens  Certifikater gælder for tre år af gangen, hvorefter skolen skal recertificeres.

DNV-GL er Arbejdstilsynets garant for, at skolen lever op til de stillede krav - såvel lovgivningskrav som skolens egne interne krav.

Forbedret systematik i arbejdsmiljøet
Formålet med arbejdsmiljøsystemet er at det er en støtte og hjælp til det systematiske arbejdsmiljøarbejde i hverdagen. At systemet med til at sikre opfølgning og løbende forbedring af arbejdsmiljøet og dermed skaber værdi i organisationen.

Certificeringen betyder, at skolens arbejdsmiljøgrupper arbejder mere proaktivt med sikkerhed og sundhed, idet der skal risikovurderes på relevante arbejdsprocesser, - problematikker og hændelser, der kan medføre en farlig, nedslidende eller sygdomsfremkaldende situation.

 

Arbejdsmiljøorganisation

Skolens arbejdsmiljørepræsentanter vælges for en to årig periode med start 1. februar i lige årstal. 

Skolen har 1 arbejdsmiljøudvalg, og derunder 17 arbejdsmiljøgrupper. De har til opgave at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kollegerne i deres område.

Repræsentanter fra hver hovedadresse danner arbejdsmiljøudvalget sammen med direktøren og arbejdsmiljøchefen. Udvalget består af 10 personer og bygningschefen som tilforordnet. Her idéudveksler og inspirerer vi hinanden til udvikling af skolens mål og aktiviteter inden for sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljøudvalget forestår den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Her tages udgangspunkt i skolens politik for et proaktivt arbejdsmiljø.

Se vores arbejdsmiljøpolitik her.