AARHUS
TECH

Vær med til at uddanne næste generation af faglærte

AARHUS TECH samarbejder med en række praktikvirksomheder om at give eleverne en uddannelse inden for et fag, de brænder for. Og vi vil også gerne samarbejde med dig og din virksomhed. Vi tilbyder også en lang række faglige kurser, så dine nuværende medarbejdere kan blive opkvalificeret.

OBS! Ekstra tilskud til virksomheder med elever og lærlinge i 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver ekstra økonomisk tilskud til virksomheder med elever og lærlinge resten af 2020. Aftalen gælder såvel nuværende som kommende elever og lærlinge.

Arbejdsgivere kan få dækket op til 90 % af lærlingens løn og vil desuden få forhøjet lønrefusion med 20 % under lærlingens skoleophold. AUB udbetaler automatisk det økonomiske tilskud med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020. Den første udbetaling forventes at ske i september 2020.

Ordningen gælder for alle private virksomheder, som ikke modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode. Læs mere om trepartsaftalen her eller på AUB's hjemmeside.

90 % løntilskud til nye lærlinge i ordinær uddannelsesaftale.

75 % løntilskud til allerede ansatte lærlinge pr. 1. maj 2020. Gælder alle aftaletyper.

45 % løntilskud til nye lærlinge i korte aftaler.