AARHUS
TECH

Løn, ferie og refusion

OBS! Forhøjet tilskud til lønrefusion fortsætter i 2022

Også i 2022 vil virksomheder med lærlinge modtage ekstra økonomisk tilskud. Virksomheder får den normale lønrefusionssats plus 2,75 procent.

Læs mere om ekstra tilskud på AUB's hjemmeside.

Din lærling koster ikke noget, når de er i skole

Din lærling skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche (se SDE).

Men du får automatisk refunderet lønnen, når lærlingen er på skole. Se takster nedenfor. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) får som hovedregel besked direkte fra erhvervsskolen, så du behøver ikke at gøre noget for at få lønrefusionen.

Maksimale satser for lønrefusion i 2022 pr. skoleuge:

 1. års elever 2.840 kr.
 2. års elever 3.340 kr.
 3. års elever 3.610 kr.
 4. års elever 4.090 kr.

    Voksenlærlinge 5.360 kr.

Se aktuelle satser for lønrefusion og et eksempel på beregning af refusionssats på virk.dk

NB! Afhængigt af typen af uddannelsesaftale som du har indgået med din lærling, er der mulighed for at få forhøjet lønrefusion. Se kravene for forhøjet lønrefusion, og hvor meget ekstra du kan få.

 

Lærlinge har ret til betalt ferie

Lærlingens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten. Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Lærlinge har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

 • Hvis lærlingen ansættes mellem 2. september og 31. oktober:
  Din lærling har ret til betalt ferie i 25 dage indtil 30. august året efter.
 • Hvis lærlingen ansættes mellem 1. november og 30. juni:
  Din lærling har ret til betalt ferie i 15 dage i perioden 1. maj til 30. september.
 • Hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april fx i forbindelse med jul eller påske, har din lærling ret til op til 5 dages betalt tillægsferie i lukkeperioden.
 • Holder I ikke ferielukket, skal lærlingen selv betale sin ferie.

 

Overtag en lærling, der har været i oplæring

Lærlinge kan være uheldige og miste deres læreplads. Hvis du ansætter en lærling, der pludselig står uden oplæringsaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Som arbejdsgiver kan du få tilskud i 360 dage efter startdatoen for uddannelsesaftalen.

Satser for løntilskud i 2022 pr. praktikuge:

 1. års elev 1.660 kr.
 2. års elev 1.730 kr.
 3. års elev 2.050 kr.
 4. års elev 2.370 kr.

    Voksenlærlinge 3.040 kr.  – dog ikke for lærlinge med løntilskud fra Jobcenter.

Vær opmærksom på, at der først kan søges tilskud 361 dage efter, at den oprindelige uddannelsesaftale er startet.

Der kan søges om tilskuddet, for hver måned lærlingen er i oplæring i din virksomhed. Perioden, du søger for, skal være udløbet. Skoleperioder er ikke omfattet ordningen. I skoleperioder får din virksomhed almindelig lønrefusion og evt. befordringsgodtgørelse.

 

Få overblikket på AUB

Vi opfordrer virksomheder til at læse mere på AUB's hjemmeside, hvor den komplette oversigt over de mange støtteordninger for virksomheder samt regler, krav og udbetalingsprocedurer fremgår i detaljer.