AARHUS
TECH

Løn, ferie og refusion

Din elev koster ikke noget, når de er i skole

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche (se SDE).

Men du får automatisk refunderet lønnen, når eleven er på skole. Se takster nedenfor. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) får som hovedregel besked direkte fra erhvervsskolen, så du behøver ikke at gøre noget for at få lønrefusionen.

Maksimale satser for lønrefusion i 2022 pr. skoleuge:

 1. års elever 2.840 kr.
 2. års elever 3.340 kr.
 3. års elever 3.610 kr.
 4. års elever 4.090 kr.

    Voksenelever 5.360 kr.

Se aktuelle satser for lønrefusion og et eksempel på beregning af refusionssats på virk.dk

NB! Afhængigt af typen af uddannelsesaftale som du har indgået med din elev, er der mulighed for at få forhøjet lønrefusion. Se kravene for forhøjet lønrefusion, og hvor meget ekstra du kan få.

Elever har ret til betalt ferie

Elevens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten. Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

 • Hvis eleven ansættes mellem 2. september og 31. oktober:
  Din elev har ret til betalt ferie i 25 dage indtil 30. august året efter.
 • Hvis eleven ansættes mellem 1. november og 30. juni:
  Din elev har ret til betalt ferie i 15 dage i perioden 1. maj til 30. september.
 • Hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april fx i forbindelse med jul eller påske, har din elev ret til op til 5 dages betalt tillægsferie i lukkeperioden.
 • Holder I ikke ferielukket, skal eleven selv betale sin ferie. 

Overtag en elev, der har været i praktik

Elever kan være uheldige og miste deres praktikplads. Hvis du ansætter en elev, der pludselig står uden praktikaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Som arbejdsgiver kan du få tilskud i 360 dage efter startdatoen for uddannelsesaftalen.

Satser for løntilskud i 2022 pr. praktikuge:

 1. års elev 1.660 kr.
 2. års elev 1.730 kr.
 3. års elev 2.050 kr.
 4. års elev 2.370 kr.

    Voksenelever 3.040 kr.  – dog ikke for elever med løntilskud fra Jobcenter.

Vær opmærksom på, at der først kan søges tilskud 361 dage efter, at den oprindelige uddannelsesaftale er startet.

Der kan søges om tilskuddet, for hver måned eleven er i praktik i din virksomhed. Perioden, du søger for, skal være udløbet. Skoleperioder er ikke omfattet ordningen. I skoleperioder får din virksomhed almindelig lønrefusion og evt. befordringsgodtgørelse.

OBS! Forhøjet tilskud til lønrefusion fortsætter i 2021

Også i 2021 vil virksomheder med elever og lærlinge modtage ekstra økonomisk tilskud. Virksomheder kan se frem til at få den normale lønrefusionssats plus 7 procent.

Læs mere på AUB's hjemmeside.