AARHUS
TECH

Løn, ferie og refusion

OBS! Forhøjet tilskud til lønrefusion fortsætter i 2024

Også i 2024 vil virksomheder med lærlinge modtage ekstra økonomisk tilskud. Virksomheder får den normale lønrefusionssats plus 2,75 procent.

Læs mere om ekstra tilskud på AUB's hjemmeside.

Du får refunderet lærlingens løn under skoleophold

Din lærling skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche.

Du får automatisk refunderet lønnen helt eller delvist, når lærlingen er i skole. Se takster nedenfor. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) får som hovedregel besked direkte fra erhvervsskolen, så du behøver ikke at gøre noget for at få lønrefusionen.

Maksimale satser for lønrefusion i 2024 pr. skoleuge:

1.-årselever 3.110 kr.
2.-årselever 3.510 kr.
3.-årselever 3.860 kr.
4.-årselever 4.460 kr.

Voksenlærlinge 5.480 kr.
- i mange tilfælde kan du få voksenlærlingetilskud, henvend dig hos Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomheden har adresse i anden kommune) for at høre mere og ansøge om tilskud.

Se aktuelle satser for lønrefusion og et eksempel på beregning af refusionssats på virk.dk

NB! Afhængigt af typen af uddannelsesaftale som du har indgået med din lærling, er der mulighed for at få forhøjet lønrefusion. Se kravene for forhøjet lønrefusion, og hvor meget ekstra du kan få.

 

Lærlinge har ret til betalt ferie

Lærlingens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten. Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Lærlinge har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

  • Hvis lærlingen ansættes mellem 2. september og 31. oktober:
    Din lærling har ret til betalt ferie i 25 dage indtil 30. august året efter.
  • Hvis lærlingen ansættes mellem 1. november og 30. juni:
    Din lærling har ret til betalt ferie i 15 dage i perioden 1. maj til 30. september.
  • Hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april fx i forbindelse med jul eller påske, har din lærling ret til op til 5 dages betalt tillægsferie i lukkeperioden.
  • Holder I ikke ferielukket, skal lærlingen selv betale sin ferie.

 

Overtag en lærling, der har været i oplæring

Lærlinge kan være uheldige og miste deres læreplads. Hvis du ansætter en lærling, der pludselig står uden oplæringsaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Som arbejdsgiver kan du få tilskud i 360 dage efter startdatoen for uddannelsesaftalen.

Satser for løntilskud i 2024 pr. uge i oplæring:

1.-årselev 1.740 kr.
2.-årselev 1.970 kr.
3.-årselev 2.160 kr.
4.-årselev 2.500 kr.

Voksenlærlinge 3.070 kr. – dog ikke for lærlinge med løntilskud fra jobcenter. Henvend dig hos Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomheden har adresse i anden kommune) for yderligere information.

Vær opmærksom på, at der først kan søges tilskud 361 dage efter, at den oprindelige uddannelsesaftale er startet.

Der kan søges om tilskuddet, for hver måned lærlingen er i oplæring i din virksomhed. Perioden, du søger for, skal være udløbet. Skoleperioder er ikke omfattet ordningen. I skoleperioder får din virksomhed almindelig lønrefusion og evt. befordringsgodtgørelse.

 

Få overblikket på AUB

Vi opfordrer virksomheder til at læse mere på AUB's hjemmeside, hvor den komplette oversigt over de mange støtteordninger for virksomheder samt regler, krav og udbetalingsprocedurer fremgår i detaljer.