AARHUS
TECH

Løn, ferie og refusion

Din elev koster ikke noget, når de er på skole

Din elev skal have den løn, der er fastsat af overenskomsten inden for din branche. (se SDE)

Men du får automatisk refunderet lønnen, når eleven er på skole. Se takster nedenfor. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) får som hovedregel besked direkte fra erhvervsskolen, så du behøver ikke at gøre noget for at få lønrefusionen.

Satser for lønrefusion i 2020 pr. skoleuge:

 1. års elever 2.800 kr.
 2. års elever 3.090 kr.
 3. års elever 3.530 kr.
 4. års elever 4.110 kr.

    Voksenelever 5.240 kr.

Se aktuelle satser for lønrefusion på virk.dk

 

Elever har ret til betalt ferie

Elevens ferie er bestemt af ferieloven og overenskomsten. Ferieåret løber fra 1. september - 30. august.

Elever har ret til betalt ferie i 25 dage i det 1. og 2. hele ferieår, efter at uddannelsesaftalen er startet.

 • Hvis eleven ansættes mellem 2. september og 31. oktober:
  Din elev har ret til betalt ferie i 25 dage indtil 30. august året efter.
 • Hvis eleven ansættes mellem 1. november og 30. juni:
  Din elev har ret til betalt ferie i 15 dage i perioden 1. maj til 30. september.
 • Hvis virksomheden holder ferielukket mellem 1. oktober og 30. april fx i forbindelse med jul eller påske, har din elev ret til op til 5 dages betalt tillægsferie i lukkeperioden.
 • Holder I ikke ferielukket, skal eleven selv betale sin ferie.
 1.  

Overtag en elev, der har været i praktik

Elever kan være uheldige og miste deres praktikplads. Hvis du ansætter en elev, der pludselig står uden praktikaftale uden selv at være skyld i det, kan din virksomhed få løntilskud hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Som arbejdsgiver kan du få tilskud i 360 dage efter startdatoen for uddannelsesaftalen.

Satser for løntilskud i 2020 pr. praktikuge:

 1. års elev 1.570 kr.
 2. års elev 1.730 kr.
 3. års elev 1.980 kr.
 4. års elev 2.300 kr.

    Voksenelever 2.930 kr.  – dog ikke for elever med løntilskud fra Jobcenter.

Vær opmærksom på, at der først kan søges tilskud 360 dage efter, at den oprindelige uddannelsesaftale er startet.

Der kan søges om tilskuddet for hver måned, eleven er i praktik i din virksomhed. Perioden, du søger for, skal være udløbet. Skoleperioder er ikke omfattet ordningen. I skoleperioder får din virksomhed almindelig lønrefusion og evt. befordringsgodtgørelse.

OBS! Ekstra tilskud til virksomheder med elever og lærlinge i 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver ekstra økonomisk tilskud til virksomheder med elever og lærlinge resten af 2020. Aftalen gælder såvel nuværende som kommende elever og lærlinge.

Arbejdsgivere kan få dækket op til 90 % af lærlingens løn og vil desuden få forhøjet lønrefusion under lærlingens skoleophold. AUB udbetaler automatisk det økonomiske tilskud med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020. Den første udbetaling forventes at ske i september 2020.

Ordningen gælder for alle private virksomheder, som ikke modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode. Læs mere om trepartsaftalen her eller på AUB's hjemmeside.

90 % løntilskud til nye lærlinge i ordinær uddannelsesaftale.

75 % løntilskud til allerede ansatte lærlinge pr. 1. maj 2020. Gælder alle aftaletyper.

45 % løntilskud til nye lærlinge i korte aftaler.