AARHUS
TECH

Hvad virksomheder skal vide

Vi har samlet, alt det virksomheder med lærlinge/elever eller ansatte på voksen- og efteruddannelse skal vide.

Få overblik og svar på ofte stillede spørgsmål med oversigten herunder. Sidder du tilbage med spørgsmål, som ikke fremgår af listen, skal du besøge lærepladsen.dk - dér finder du svar på (næsten) alt.

Hvis du ikke kan finde svar på lærepladsen.dk, er du velkommen til at kontakte studieservice på T 8937 3200 i tidsrummet mandag - torsdag kl. 08:00-15:30 og fredag kl. 08:00-14:00 eller via studieserviceerhverv@aarhustech.dk.

Hvor og hvordan finder du en lærling/elev

Hvordan bliver min virksomhed godkendt til at uddanne lærlinge/elever?

Er det første gang, du har en lærling, skal du anmode det faglige udvalg inden for dit område om at blive godkendt.

Læs, hvordan du får en lærling/elev.

Hvor finder og rekrutterer jeg elever, der søger læreplads?

lærepladsen.dk finder du elever, som søger læreplads. Du kan også slå stillingsopslag op - helt gratis.

AARHUS TECH holder desuden jævnlige Åbent hus- og Find din lærling-arrangementer, hvor virksomheder og elever kan møde hinanden. Hvis der er planlagt nogen arrangementer, vil de fremgå af hjemmesiden. Du kan også tilmelde dig uddannelsernes nyhedsbrev og få direkte besked, når vi inviterer virksomheder indenfor.

Du er også velkommen til at kontakte din virksomhedskonsulent, som kan hjælpe dig med at finde den rette lærling/elev.

Hvor skal jeg søge hen, hvis jeg er interesseret i voksenlærlinge?

Der er mange fordele ved at ansætte en voksenlærling - vi har kort beskrevet nogle af dem.

Vi opfordrer virksomheder til at besøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, der giver et udførligt overblik over de fordele, regler og vilkår der knytter sig til voksenlærlinge.

Virksomheder, der har spørgsmål til voksenlærlingetilskud, skal henvende sig hos Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomheden har adresse i anden kommune).

Du er også velkommen til at kontakte din virksomhedskonsulent, som kan hjælpe dig med at finde den rette voksenlærling/-elev.

Findes der forskellige typer af uddannelsesaftaler?

Ja. Virksomheder er forskellige og har forskellige behov og forudsætninger - derfor skal der selvfølgelig også findes forskellige typer af uddannelsesaftaler.

Læs mere om uddannelsesaftalerne, og find den, som passer din virksomhed bedst.

Hvor finder jeg blanketter til uddannelsesaftaler?

Brug lærepladsen.dk til nemt at indgå en uddannelsesaftale med eleven.

Hvis du ønsker blanketter til uddannelsesaftaler, der skal udskrives og udfyldes i hånden, finder du dem på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Læs mere om de forskellige typer af uddannelsesaftaler, som virksomheder kan indgå med lærlinge/elever.

Hvad er fordelene ved at ansætte en lærling fra skoleoplæringen?

Skoleoplæringen udgøres alene af elever, som har bestået grundforløbet uden en uddannelsesaftale/læreplads eller mistet deres læreplads uforskyldt.

Skoleoplæringen fungerer som en virksomhed, der løser små opgaver, som kan laves på skolen, for private, mindre foreninger og velgørende organisationer. På den måde får lærlingene rigtig erfaring, som de kan tage med sig ud på deres fremtidige læreplads og sætte i spil fra først dag på arbejdspladsen.

Kontakt din virksomhedskonsulent, hvis du er interesseret i at ansætte en lærling fra skoleoplæring.

Økonomi

Hvad koster det at have en lærling/elev?

Lærlinges/elevers løn er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationerne og de faglige organisationer. Overenskomsten inden for din branche bestemmer, hvor meget din lærling/elev skal have i løn. Din lærling/elev har ret til betalt ferie.

Virksomheder med lærlinge/elever kan få en række økonomiske tilskud. Fx får du refunderet løn til din lærling/elev, når de er i skole.

Læs mere om de mange muligheder for tilskud og bidragsfritagelse i nedenstående spørgsmål.

Hvilke økonomiske tilskud kan jeg få, og hvordan får jeg dem udbetalt?

Virksomheder med en lærling/elev og virksomheder med ansatte på voksen- og efteruddannelse har en række muligheder for refusion, tilskud og bidragsfritagelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Vi har samlet kort information om de mest gængse tilskud:

Vi opfordrer virksomheder til at læse mere på AUB's hjemmeside, hvor den komplette oversigt over de mange støtteordninger for virksomheder samt regler, krav og udbetalingsprocedurer fremgår i detaljer.

NB! Har du spørgsmål til voksenlærlingetilskud, skal du henvende dig hos Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomheden har adresse i anden kommune).

Jeg har interesse i voksenlærlingetilskud - hvem skal jeg kontakte?

Kontakt Jobcenter Aarhus (eller dit lokale jobcenter, hvis virksomheden har adresse i anden kommune) for at høre mere om muligheder og vilkår for tilskud til voksenlærlinge. Det er også via jobcentret, du ansøger om tilskuddet.

Tiden på lærepladsen og på skolen

Hvad skal min lærling/elev lære i oplæringen på lærepladsen?

Hvor kan jeg se min lærlings/elevs planlagte skoleophold?

Du kan se din lærlings/elevs planlagte skoleophold - og meget andet - på lærepladsen.dk.

Et link til din lærlings/elevs konkrete skema bliver sendt til dig sammen med indkaldelsen til undervisning på skolen.

Hvad lærer min lærling/elev i skoleperioderne?

Hvor kan jeg se, hvor meget fravær min lærling/elev har?

Du kan se din lærlings/elevs fravær - og meget andet - på lærepladsen.dk.

Hvordan søger jeg eller min lærling/elev hjælpemidler og støtte?

Kan min lærling/elev få hjælp til bolig tæt på AARHUS TECH?

Nogle lærlinge/elever kan få et gratis værelse på vores skolehjem, hvis de bor langt fra AARHUS TECH.

Læs mere om, hvem der er berettiget, og hvilke regler der gælder.