AARHUS
TECH

Direktion

Skolens øverste ledelse varetages af direktør Chester Folming.

Chester Folming
Direktør

T 4240 7144
E chfo@aarhustech.dk

Chester Folming, direktør for AARHUS TECH

Bachelor i Business Administration and Management, Aarhus Universitet, 2014
Associate degree i multimediedesign, Aarhus Business College, 2001

Chester Folming har været en del af ledelsen på AARHUS TECH siden 2018. Han blev uddannelsesdirektør i 2021 og direktør i 2024. Chester har været en del af uddannelsessektoren i over to årtier, hvor han har arbejdet som underviser og leder på bl.a. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Chester opnåede certificeringer i PRINCE2 Foundation og Practitioner via PeopleCert i 2018.

Han er desuden medlem af Business Park Skejbys advisory board og Erhverv Aarhus' udvalg for Uddannelse og Arbejdskraft.

Peter Grønlykke
Vicedirektør

T 6160 1045
E pegr@aarhustech.dk

Cand.mag. i Nordisk sprog og litteratur med historie som sidefag, Aarhus Universitet, 2006

Peter Grønlykke kom til AARHUS TECH første gang i 2008 som underviser. Da han blev del af den øverste ledelse i 2019 i rollen som uddannelsesdirektør for organisationens daværende Unge-division, havde han bestridt posterne uddannelsesleder på Silkeborg Handelsskole og rektor for College360 i Silkeborg i en årrække. I 2024 tiltrådte han stillingen som vicedirektør for AARHUS TECH.

Peter varetager en række tillidshverv og sidder med i flere udvalg, heriblandt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers gymnasieudvalg, Region Midts gymnasiesamarbejde samt arbejdsgruppen for udviklingen af The Spring i Aarhus.

Jørgen Johannsen
Økonomi- og ressourcedirektør

T 2948 1900
E jjo@aarhustech.dk

Chester Folming, direktør for AARHUS TECH

Master i Offentlig ledelse, Aarhus Universitet, 2012
Master of Business Administration (MBA), Aarhus Universitet, 2008
Erhvervs økonomi (HD), Aarhus Universitet, 2006
Kaptajn, Forsvarsakademiet, 1992

Jørgen Johannsen tiltrådte stillingen som økonomi- og ressourcedirektør i 2024. Han har beskæftiget sig med ledelse, økonomi og administration på uddannelsesinstitutioner siden 1998. Inden da fungerede han som officer i Forsvaret.