AARHUS
TECH

Direktion

Skolens øverste ledelse varetages af direktør Annette E. Lauridsen.

Annette E. Lauridsen  
Direktør

T 2223 4595
ael@aarhustech.dk 

Cand. phil. i Nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, 1985


Annette har været en del af ledelsen på AARHUS TECH siden 1992. Hun blev vicedirektør i 2005 og direktør i 2007. I perioden 1988 til 1992 arbejdede hun som fagkonsulent i Undervisningsministeriet i dansk på EUD- og HTX-området.

Annette gennemførte Executive Management Programme hos INSEAD i 2012 – 2013.

Hun blev udnævnt til formand for det Nationale dialogforum for uddannelses- og erhvervsvejledning for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011. Hun har været personligt udpeget medlem frem til 2018.


Medlem af:

 • Erhvervskontaktudvalget i Aarhus Kommune
 • RAR Østjylland
 • Bestyrelsen for Århus Produktionsskole
 • Bestyrelsen for Skanderborg Hørning Produktionsskole
 • Formand for arbejdsgruppen for Erhvervsplan "Arbejdskraft og Talent"
 • VEU-udvalget i regi af Danske Erhvervsskoler – Gymnasier
 • Bestyrelsen for Business Park Skejby
 • Bestyrelsen for Fonden for Entreprenørskab i Midtjylland
 • Repræsentantskabet for Fonden for Entreprenørskab på landsplan
 • Styregruppen vedr. partnerskabsaftalen på bygge- og anlægsområdet i Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Odder kommuner.
 • Formand for direktionsgruppen for Erhvervsskoler i Østjylland

Udvidet direktion

 

Chester Folming
Uddannelsesdirektør
AARHUS TECH, Erhverv

T 4240 7144
E chfo@aarhustech.dk

Peter Grønlykke
Uddannelsesdirektør
AARHUS TECH, Unge 

T 6160 1045
E pegr@aarhustech.dk