AARHUS
TECH

E:DAG

E:DAG udgør den første dag af 8. klassernes introduktionskursus i Aarhus Kommune.

E:dag står for erhvervsintroducerende dag, og formålet med dagen er, at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne hos lærere og elever igennem vejledning, konkurrencer og praktiske opgaver.  

På selve dagen kommer hver klasse til at besøge en af de seks erhvervsskoler i Aarhus Kommune.

Alle klasser vil møde det samme program, som består af:

  • En konkret del om den erhvervsskole, man er på.
  • En generel del om samtlige erhvervsuddannelser i Aarhus Kommune.
  • En hands-on-del, hvor eleverne arbejder med praktiske øvelser.

Dagen foregår fra kl. 9:00-13:30.

De elever, som har en mobiltelefon, er meget velkomne til at medbringe den på dagen, da denne vil blive benyttet i forbindelse med undervisningen. Det er dog ikke nødvendigt, at alle elever medbringer en mobil.

NB! Vær opmærksom på, at der er sket en ændring i reglerne for gruppebilletter i bus, og at klippekortene i den forbindelse er afskaffet.

 

Hvordan kan klassen forberede sig til dagen?

Det er vigtigt, at klassen forbereder sig til E:DAG for at få mest muligt ud af dagen.

Det hele starter med dig: klassens lærer. Du skal være rustet til at tale med eleverne om erhvervsuddannelser og -skoler. Opdater eller genopfrisk din viden om erhvervsuddannelse som ungdomsuddannelse og EUX på Uddannelsesguiden (ug.dk) og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. Husk desuden, at du altid er meget velkommen til at kontakte konsulent for rekruttering, Line Holtzmann Jensen, på lhje@aarhustech.dk, hvis du har spørgsmål.

På vores Youtube-kanal finder klassen en kort spilleliste med videoer om EUX og hver af vores fem fagretninger, som man kan starte på efter 9. og 10. klasse. På kanalen har vi også masser af andre videoer, der giver indblik i AARHUS TECHs uddannelser og faciliteter.

EUX- og fagretningsvideoerne kan bruges som udgangspunkt for samtale i klassen. Det kan fx være en snak om, hvad en erhvervsuddannelse er og indebærer, eller hvordan uddannelsen og den konkrete undervisning foregår. Det kan også være, at der er nogen elever, som har faglærte familiemedlemmer og ønsker at fortælle.

Videoerne kan også være anledning til at drøfte nogle af de fordomme, eleverne muligvis måtte have om erhvervsuddannelser og EUX. Måske kom det bag på nogen, at det ikke kun er drenge, som vælger erhvervsuddannelser? Måske overraskede udstyret, materialerne og værkstederne, som man undervises i? Måske troede nogen, at det kun er muligt at tage en videregående uddannelse, hvis vælger en gymnasial uddannelse?