AARHUS
TECH

Alarmberedskab ved nødsituationer

​AARHUS TECH og AARHUS GYMNASIUM har et beredskab i tilfælde af nødsituationer. Det omfatter:

  • Instrukser ved brand, personskade og kemikalieuheld
  • Vold og trusler mod personale
  • Adressespecifikke beredskabsplaner

Beredskabet er beskrevet på et website, der kan tilgås via genvejen "Beredskabsplaner" på forsiden af AARHUS TECHs intranet.

Alle ansatte bør orientere sig i dette, så man ved, hvad man skal gøre, hvis nødsituationer opstår.

Som studerende skal man i tilfælde af en nødsituation altid følge medarbejdernes anvisninger.