AARHUS
TECH

Bygnings­snedker


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Inventar til køkkener og butikker, trapper, døre og vinduer er dit område som bygningssnedker. Du er med til at fremstille og installere mange forskellige produkter primært i træ, men også i andre materialer.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får en grundlæggende viden om forskellige træsorter og andre materialer.
På uddannelsen bliver du trænet i at arbejde med både traditionelt håndværktøj og med maskiner. Desuden lærer du om arbejdsmiljø, energirigtigt byggeri, kvalitetssikring og at lave arbejdstegninger.

Avancerede maskiner og computerstyrede programmer til formgivning og fremstilling er også en del af undervisningen.

 

Hvor kan jeg arbejde som bygningssnedker?

Du kan blive ansat i snedker- og tømrervirksomheder og entreprenørfirmaer eller hos virksomheder, der fremstiller døre og vinduer.

Der er også mulighed for at blive selvstændig.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet bygningssnedker?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede bygningssnedkere tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg bygningssnedkeruddannelsen, hvis du har…

  • sans for materialer og kvalitet
  • en kreativ tilgang til opgaverne
  • lyst til at arbejde både inde og ude

Bygningssnedker - EUX (4 år og 3 mdr.)
Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
På grundforløbet:
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

På hovedforløbet:
AARHUS GYMNASIUM, Viby
Hasselager Allé 10
8260 Viby J

Varighed

4 år og 3 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 3 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Du kan tage grundforløbene på AARHUS TECH. Men både på EUX og EUD skal du tage hovedforløbet på en anden erhvervsskole i fx Herning, Vejle eller Skive.

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

YouTube er deaktiveret.

2:38 minutter

Fag

På uddannelsen får du obligatoriske fag som: it CAD/CAM, design og formgivning, industrielt plademøbel, håndværksmæssig/maskinel fremstilling vinduer og døre, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele, trapper, byggeri og energiforståelse og montering af bygningsdele og inventar. 

 

Hovedforløb

Du kan tage grundforløbene på AARHUS TECH. Men hovedforløbet skal du tage på en anden erhvervsskole i fx Herning, Vejle eller Skive.

 

Videreuddannelse

Som uddannet bygningssnedker har du adgang til forskellige videreuddannelser. Du kan fx blive arkitekt (5 år), produktionsteknolog, designteknolog eller bygningskonstruktør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

  • matematik F, teknologi F
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort, rulle- og bukkestillads og arbejde med epoxy og isocyanater
  • grundforløbsprøven

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

  • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
  • matematik C, fysik C, teknologi C
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort, rulle- og bukkestillads og arbejde med epoxy og isocyanater
  • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

 

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om oplæring