AARHUS
TECH

Bygnings­snedker

Vælg mellem

Bygningssnedker

EUX - Bygningssnedker 

 

 

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Inventar til køkkener og butikker, trapper, døre og vinduer er dit område som bygningssnedker.
Du er med til at designe og fremstille mange forskellige produkter primært i træ, men også i andre materialer.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får en grundlæggende viden om forskellige træsorter og andre materialer.
På uddannelsen bliver du trænet i at arbejde med både traditionelt håndværktøj og med maskiner. Desuden lærer du om arbejdsmiljø, energirigtigt byggeri, kvalitetssikring og at lave arbejdstegninger.

Avancerede maskiner og computerstyrede programmer til at styre design og fremstilling er også en del af undervisningen.

 

Hvor kan jeg arbejde som bygningssnedker?

Du kan blive ansat i snedker- og tømrervirksomheder og entreprenørfirmaer eller hos virksomheder, der fremstiller døre og vinduer.

Der er også mulighed for at blive selvstændig.

 

Vælg bygningssnedkeruddannelsen, hvis du har…

  • sans for materialer og kvalitet
  • en kreativ tilgang til opgaverne
  • lyst til at arbejde både inde og ude

EUX - Bygningssnedker

Hovedforløb starter på andre skoler

 

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
Aarhus N

Varighed

4 år og 3 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 3 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen får du obligatoriske fag som: it CAD/CAM, design og formgivning, industrielt plademøbel, håndværksmæssig/maskinel fremstilling vinduer og døre, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele, trapper, byggeri og energiforståelse og montering af bygningsdele og inventar. 

 

Hovedforløb

Du kan tage grundforløbene på AARHUS TECH. Men hovedforløbet skal du tage på en anden erhvervsskole i fx Herning, Vejle eller Skive

 

Videreuddannelse

Som uddannet bygningssnedker har du adgang til forskellige videreuddannelser. Du kan fx blive arkitekt (5 år), produktionsteknolog, designteknolog eller bygningskonstruktør. Læs mere på ug.dk

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

 

EUD-elever skal have bestået

  • matematik F, teknologi F
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort, rulle- og bukkestillads og arbejde med epoxy og isocyanater
  • bestået grundforløbsprøven

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

EUX-elever skal have bestået

  • dansk C, engelsk C og samfundsfag C (gennemføres på grundforløb 1)*
  • matematik C, fysik C og teknologi C
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort, rulle- og bukkestillads og arbejde med epoxy og isocyanater
  • bestået grundforløbsprøven.

*) Du kan også tage disse fag på VUC.

 

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om praktik