AARHUS
TECH

Ejendoms­servicetekniker


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

En ejendomsservicetekniker har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Du sørger for at vedligeholde bygninger, vand- og varmeanlæg og affaldssystemer og passe grønne arealer.
I jobbet har du jævnlig kontakt med de mennesker, der bor i ejendommen eller arbejder i institutionen og med håndværkere udefra.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får en grundlæggende viden om forskellige anlæg til varme, ventilation og el- og vandforsyning.

I undervisningen lærer du desuden om kommunikation, samarbejde, psykologi og serviceformidling, så du kan være med til at støtte og fremme fællesskabet i fx en boligblok. Den administrative styring af budgetter og behandling af byggesager hører også til dit område, og det lærer du selvfølgelig også undervejs.

 

Hvor kan jeg arbejde som ejendomsservicetekniker?

Mange får job hos boligselskaber eller firmaer, der udfører ejendomsservice og rengøring. Du kan også arbejde på skoler, rådhuse, plejehjem og i private erhvervsvirksomheder.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet ejendomsservicetekniker?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede ejendomsserviceteknikere tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg ejendomsserviceteknikeruddannelsen, hvis du har…

  • praktiske evner
  • gode sociale evner
  • lyst til at yde service
  • mod på en hverdag med mange forskellige opgaver

YouTube er deaktiveret.

1:14 minutter

Lokation

Halmstadgade 6
8000 Aarhus N

Varighed

3 år og 9 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen får du obligatoriske fag som: pleje og vedligeholdelse af udearealer, bygningsvedligeholdelse og drift, ventilation og indeklima, varmeanlæg, affaldshåndtering og miljøbevidsthed, budgetter og regnskab, indretning og vedligeholdelse af legepladser, konflikthåndtering og kommunikation og energioptimering.

 

Videreuddannelse

Du kan lære mere ved at tage forskellige efteruddannelseskurser.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

YouTube er deaktiveret.

1:56 minutter

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

  • dansk E, erhvervsinformatik F, psykologi F, naturfag F *)
  • certifikat i førstehjælp (inkl. færdselsrelateret førstehjælp), elementær brandbekæmpelse og rulle- og bukkestillads
  • grundforløbsprøven

*) Dansk E udbydes som selvstudie online på grundforløb 2.

 

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om oplæring

Oplæring i udlandet

Oplæring i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.