AARHUS
TECH

Elektronik og svagstrømsuddannelsen

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Som elektronikfagtekniker er det dit område blandt andet at udvikle nye produkter, opbygge prototyper, teste og afprøve printkort, fejlsøge og reparere elektronisk udstyr.

Det kan være elektronik til vindmøller, hospitaler, skibe, fly, Hi-fi og lydudstyr og desuden laboratorieudstyr til fx eksperimentalfysik. Det kan også være udstyr, der kan måle temperatur, tryk, fugtighed m.m. eller forbrug af vand, varme, el og lys.

 

Hvad lærer jeg? 

Du lærer om analog og digital teknik. Og du får viden om de byggeklodser, der bruges i elektriske kredsløb.

I uddannelsen laver eleverne en praktisk opbygning af kredsløb monteret med hul- (HMD) og overflademonterede (SMD) komponenter. Du bliver også instrueret i at bruge måleinstrumenter og andet udstyr og desuden at programmere mikroprocessorer.

 

Hvor kan jeg arbejde som elektronikfagtekniker?

Der er mulighed for job i både det offentlige og private område. Det kan være inden for produktionsvirksomheder, hospitaler, forsvaret og lufthavne.

 

Vælg elektronikfagteknikeruddannelsen , hvis du har…

 • lyst til at arbejde med teknik, elektronik og it
 • fokus på kvalitet og detaljer
 • logisk og systematisk sans

Elektronikfagtekniker - EUX (5 år)
Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Hasselager Alle 2
8260 Viby J

EUX-fag
Kileparken 25
8381 Tilst

Varighed

4 år og 6 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se min su.dk

Fag

På uddannelsen får du obligatoriske fag, blandt andre forstærkerteknik og transducere, Power Supply, digital- og microprocessorteknik og miljøteknologi.

 

Specialisering under uddannelsen

Uddannelsen har flere specialer

Erhvervsuddannelsen

 • Elektronikfagtekniker - trin 1 (4 år og 6 måneder)
 • Andre specialer tages på andre skoler. 

EUX-uddannelsen

 • Elektronikfagtekniker - EUX (5 år)

 

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til it-teknolog eller diplomingeniør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • dansk E, engelsk E, matematik E, fysik F *)
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 
 • grundforløbsprøven

*) Dansk E og matematik E udbydes ikke på grundforløb 2. Du kan tage faget på VUC.

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, teknologi C, fysik C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse og arbejde med epoxy og isocyanater
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.