AARHUS
TECH

Ernæringsassistent

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Som ernæringsassistent hjælper du andre mennesker med at sammensætte kosten, så de får opfyldt deres behov for næring. Du tilbereder og anretter maden sammen med andre fagfolk. I sundhedsvæsenet er din ekspertise vigtig, når kost og livsstil er med til at forebygge og behandle.

 

Hvad lærer jeg? 

Du laver både sundt og lækkert mad med masser af fuldkornsprodukter og grønsager. Du lærer at sammensætte det gode måltid til mange forskellige grupper af mennesker lige fra efterskoleelever til hospitalspatienter.

Når du skal beregne kostens sammensætning, er din viden om diæter, vitamin- og proteinindhold og allergier afgørende. Denne viden får du som en del af din uddannelse.

 

Hvor kan jeg arbejde som ernæringsassistent?

Kantiner, højskoler, efterskoler, storkøkkener på hospitaler, plejehjem og institutioner for børn og handicappede har brug for ernæringsassistenter. 

Du kan også arbejde i fødevareindustrien med at udvikle nye produkter eller starte din egen café.

 

Vælg ernæringsassistentuddannelsen, hvis du har…

  • interesse for mad, ingredienser og næringsstoffer
  • lyst til at hjælpe andre mennesker med at spise ernæringsrigtigt
  • gode samarbejdsevner

Ernæringsassistent - EUX (4 år og 2 mdr.)
Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Dollerupvej 4
8000 Aarhus C

Gymnasiale fag på EUX
AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Kileparken 25
8381 Tilst

Varighed

3 år og 5 mdr. - 4 år og 2 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 2 mdr 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som: fødevarelære, tilberedningsmetoder, ernæringslære og diætetik, kostlære og sensorik og madkvalitet.

 

Videreuddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig som leder eller underviser inden for hotel- og restaurationsbranchen eller som akademigastronom, procesteknolog eller diætist.

Se alle i dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD og EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD elever skal have bestået

  • dansk E, naturfag E
  • Certifikat i almen fødevarehygiejne, førstehjælp, brandbekæmpelse og uddannelsesrettede fag.
  • grundforløbsprøven

 

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

  • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
  • matematik C, kemi C, fysik C
  • certifikat i almen fødevarehygiejne, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, uddannelsesrettede fag
  • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.