AARHUS
TECH

Gourmetslagter

 

Næste skolestart: 17. januar 2022

                      

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Du kommer helt tæt på råvarerne, som er kød fra forskellige dyr. Du står for at skære kødet op og for at ryge, salte, stege eller på anden måde forarbejde det. Når varerne er gjort klar, er det dig, som står bag disken og rådgiver kunderne og sælger det ferske kød, pølserne og færdigretterne.

Du vælger speciale inden for butik butik, delikatesse eller slagtning. Læs mere om de tre retninger længere nede.

 

Hvad lærer jeg? 

Du lærer, hvordan dyrene skæres op, opbevares og tilberedes, så kødet bliver mørt og velsmagende.

Undervejs bliver du undervist i at tilberede færdigretter, postejer, pålæg og smørrebrød. Viden om kvalitet, kundeservice og hygiejne er også en vigtig del af uddannelsen.

 

Hvor kan jeg arbejde som gourmetslagter?

Du kan blive ansat i slagterbutikker og special-afdelinger i supermarkeder eller på små slagterier.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet gourmetslagter?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede gourmetslagtere tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg gourmetslagteruddannelsen, hvis du har…

 • interesse for fødevarer og kunderådgivning
 • blik for god hygiejne
 • sans for kvalitet
 • lyst til skiftende arbejdstider og aftenarbejde

Lokation

Dollerupvej 4
8000 Aarhus

Varighed

2 år og 6 mdr. - 4 år og 3 mdr.  
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede under grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen får du obligatoriske fag som: salg og service, opskæring gourmet, internationale fødevarer, praktisk anvendelse af ernæringslære og lovgivning.
Afjængigt af dit speciale har du fx produkt-innovation og teknologi, eksponering og kundebetjening og desuden charcuteri (gourmet).

 

Specialisering under uddannelsen

 • Gourmetslagteraspirant - trin 1 (2 år og 6 måneder)
 • Butik - trin 1 og 2 (4 år og 3 måneder)
 • Delikatesse - trin 1 og 2 (4 år og 3 måneder)
 • Slagtning - trin 1 og 2 (4 år og 3 måneder)

 

Videreuddannelse

Som uddannet gourmetslagter har du adgang til forskellige erhvervsakademi-uddannelser som fx procesteknolog og serviceøkonom.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD og EUX.

 

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • dansk E, naturfag E
 • certifikat i almen fødevarehygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse
 • færdigheder i at korrigere for fejl i bl.a. produktion og udstyr
 • grundforløbsprøven

Praktikplads

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.