AARHUS
TECH

Lager- og terminal­uddannelsen

 

Næste skolestart: 17. januar 2022

                      

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Som lageroperatør modtager du varer og organiserer og registrerer dem på lageret. I sidste ende udleverer du dem til videre fordeling til butikker og virksomheder. Det er også dit arbejde at kontrollere, om det er den rette mængde varer, I modtager, og om varerne er i orden. Du har dermed en vigtig rolle i at holde en eller flere virksomheder kørende.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får undervisning i at styre økonomi og lager ved hjælp af it. Desuden lærer du at betjene kunder.

Hvis du har speciale i transport, får du kørekort til lastbil og certifikat til gaffeltruck. Med speciale i logistik får du kørekort til almindelig bil og certifikat til gaffeltruck.

 

Hvor kan jeg arbejde som lageroperatør?

Du kan arbejde på godsterminaler, lagerhoteller og andre større lagre og desuden hos store industrivirksomheder.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet fra lager- og terminaluddannelsen?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede fra lager- og terminaluddannelsen tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg lageroperatøruddannelsen, hvis du har…

 • overblik og udsyn
 • ordenssans og sans for planlægning
 • gode samarbejdsevner
 • lyst til et arbejde, hvor du bruger kroppen meget af tiden

 

Kvoteuddannelse:

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. For at få adgang til grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed. Alternativt kan du ansøge om en kvoteplads.

Du skal opfylde særlige krav, for at du kan blive optaget på en kvoteplads. Læs mere om optagelse på  kvotepladsen.

1:22 minutter

Lokation

Hasselager Allé 2
8260 Viby J

Varighed

2 år - 3 år og 6 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som: praktisk lager, it-lagerstyring, ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø, køreuddannelse, oplagring og forsendelse af farligt gods, kvalitetsstyring og produktivitet, kundebetjening, innovation og forandringsprocesser og internationale forhold.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig.

 • Lagermedhjælper - trin 1 (2 år)
 • Lager- og transportoperatør - trin 2 (3 år og 6 måneder)
 • Lager og logistikoperatør - trin 2 (3 år og 6 måneder)

 

Videreuddannelse

Som lageroperatør kan du videreuddanne dig til logistikøkonom eller tage en akademiuddannelse i international transport og logistik.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • naturfag F, dansk F
 • certifikat i førstehjælp (inkl. færdselsrelateret), elementær brandbekæmpelse, gaffeltruckcertifikat, varebilcertifikat, ADR kap 1.3
 • grundforløbsprøven

Praktikplads

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Optag på kvoteuddannelsen

 

Hvert år får AARHUS TECH tildelt et antal kvotepladser til lager – og terminaluddannelsen. Antallet af kvotepladser er det antal elever, vi kan optage på grundforløb 2 uden en uddannelsesaftale.

Der er ansøgningsfrist mandag den 22. november 2021 på optagelse.dk.

Alle ansøgere bedes indsende en motiveret ansøgning til AARHUS TECH via mail optagelse@aarhustech.dk senest mandag den 29. november 2021. I emnefeltet skriver du:  Motiveret ansøgning – Lager – og terminaluddannelsen.

Efterfølgende træffes der beslutning om, hvem der optages på uddannelsen. Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag.

Opsummering af datoer for kvoteplads

 • Ansøgningsfrist på optagelse.dk: mandag den 22. november 2021
 • Afleveringsfrist for motiveret ansøgning til AARHUS TECH: mandag den 29. november 2021 sendes til optagelse@aarhustech.dk
 • Svar om optagelse eller afslag: fredag den 10. december 2021 via e-Boks - ansøgere, der skal til optagelsesprøve dog først 20. december”

 

Er du over 25 år, vil du også blive indkaldt til en realkompetencevurdering.
Læs mere om proceduren for ansøgere over 25 år under 'Uddannelsens opbygning - Erhvervsuddannelse for voksne - EUV'