AARHUS
TECH

Maskinsnedker

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Maskinsnedkeren står bag mange af de møbler, vinduer, døre og køkkener, som er i vores boliger og virksomheder.

Avancerede maskiner og computerstyrede programmer er dine værktøjer til at styre design og fremstilling.

 

Hvad lærer jeg? 

Som maskinsnedker kombinerer du fagets håndværksmæssige traditioner med moderne teknologi og innovation. På uddannelsen lærer du at betjene de avancerede maskiner, der bruges til at bearbejde træet. Mange af maskinerne er computerstyrede CNC-maskiner, som du også programmerer.

Kendskab til forskellige træsorter lærer dig at få det bedste ud af materialet.

 

Hvor kan jeg arbejde som produktionsassistent/maskinsnedker?

Du kan blive ansat i virksomheder, der fremstiller møbler, inventar, køkkener, døre og vinduer. Også tømrerværksteder og savværker bruger maskinsnedkere. Du kan også lave dit eget firma.

 

Vælg maskinsnedkeruddannelsen, hvis du har…

 • teknisk forståelse
 • lyst til at arbejde på et værksted eller i en produktionshal
 • fokus på kvalitet og detaljer

Maskinsnedker - EUX (4 år og 3 mdr.)
Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Kileparken 25
8381 Tilst

Varighed

2 år og 6 mdr. - 4 år og 3 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 3 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Du kan tage grundforløbene på AARHUS TECH. Men både på EUX og EUD skal du tage hovedforløbet på en anden erhvervsskole i fx Herning, Skive og Odense.

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som: it CAD/CAM, design og formgivning, arbejdsmiljø: træ, møbel og byg, industrielt plademøbel, håndværksmæssig og maskinel fremstilling af vinduer og døre, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af bygningsdele, trapper, byggeri og energiforståelse og montering af bygningsdele og inventar.

 

Specialisering under uddannelsen

Alle specialer starter på andre skoler

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig

Erhvervsuddannelsen

 • Produktionsassistent, døre og vinduer (2 år og 6 måneder)
 • Maskinsnedker (4 år og 3 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Maskinsnedker - EUX (4 år og 3 måneder)

 

Hovedforløb

Du kan tage grundforløbene 1 og 2 på AARHUS TECH. Men hovedforløbet skal du tage på en anden erhvervsskole i fx Herning, Skive eller Odense. 

 

Videreuddannelse

Som uddannet maskinsnedker kan du læse videre til fx produktionsteknolog, designteknolog eller bygningskonstruktør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • matematik F, teknologi F
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort og arbejde med epoxy og isocyanater
 • grundforløbsprøven

 

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, fysik C, teknologi C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort og arbejde med epoxy og isocyanater
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik