AARHUS
TECH

Serviceassistent

 

Næste skolestart: 5. august 2024 (for EUV 12. august)

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Din indsats som serviceassistent er med til at skabe gode rammer for dem, der kommer på et hospital, et plejehjem, en arbejdsplads eller skole.

Hvis du arbejder på et hospital, er dit primære område specialiseret rengøring. Desuden kan det være dig, der transporterer patienter, skifter sengetøj og serverer mad til patienterne.

Med speciale i virksomhedsservice kan du udover rengøring udføre lettere kantinearbejde som at anrette og servere mad.
Ved kontorarbejde tager du fx telefon, kopierer, bestiller varer og omdeler post.

 

Hvad lærer jeg? 

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om professionel rengøring og om at bruge redskaber og maskiner, så du ikke belaster din krop uhensigtsmæssigt. Desuden lærer du at tilberede og anrette mad og at betjene kunder.

Efter grunduddannelsen til rengøringstekniker kan du specialisere dig. Hvis du vil arbejde med hospitalsservice, lærer du at servere mad og drikke og om diæter og hygiejne. Du lærer at transportere patienter og hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med afdøde.

Hvis du vælger virksomhedsservice, får du undervisning i lettere kantinearbejde og i at anrette og servere mad. Desuden får du indblik i enkle kontoropgaver.

 

Hvor kan jeg arbejde som serviceassistent?

Hvis du er rengøringstekniker, arbejder du fx på skoler og dagcentre og i dag- og døgninstitutioner.

Med overbygningen i hospitalsservice er dit primære område sygehuse og plejehjem.

Overbygningen i virksomhedsservice giver dig adgang til en masse forskellige arbejdspladser, bl.a. kontorer, virksomheder og hoteller.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet serviceassistent?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede serviceassistenter tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg serviceassistentuddannelsen, hvis du har…

 • et udstrakt service-gen og er glad for kontakt med mennesker
 • situationsfornemmelse
 • lyst til at arbejde på forskellige tidspunkter af døgnet og ugen

EUV Voksenerhvervsuddannelse - hele uddannelsen på kortere tid, hvis du...

 • er over 25 år
 • har bred erfaring fra branchen
 • min. 02 i dansk og matematik  (9. klasse) - bortfalder hvis du har en uddannelsesaftale. 

Uddannelsesstart - se under ansøg

Uddannelsens længde afhænger af resultat af realkompetencevurdering - RKV.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Varighed

1½ - 2 år 
(inkl. grundforløb 2)

 

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

Blandt de obligatoriske fag er blandt andre praktisk erhvervsrengøring, arbejdsplaner og -tilrettelæggelse,  affaldshåndtering, kommunikation og konflikthåndtering.

I specialet hospitalsservice har du også patienttransport og forflytning, forflytning og speciallejring, tilberedning, anretning og servering samt diæter, etik i sundhedssektoren, brancherelateret engelsk, hvad fejler den syge? arbejde med døende og afdøde patienter og fysisk genoptræning af borgere/patienter.

I specialet virksomhedsservice lærer du om mødeservice, grundtilberedning 1, brancherelateret engelsk, kontorsupport, anretning, servering og brugerbetjening, kundeservice og kvalitetsstyring.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig

 • Rengøringstekniker - trin 1 (1½ år)
 • Hospitalsservice - trin 1 og 2 (2 år)
 • Virksomhedsservice - trin 1 og 2 (2 år)

 

Videreuddannelse

Du har gode muligheder for at vælge en række flere kurser som efteruddannelse.

Fx Hygiejne og rengøringsteknik - højere vidensniveau i rengøringsbranchen

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav

EUD-elever skal have bestået

 • naturfag F, dansk E
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven, som er praktisk og teoretisk

 

Læreplads

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om oplæring.

Oplæring i udlandet

Oplæring i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

YouTube er deaktiveret.