AARHUS
TECH

Teknisk designer

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Som teknisk designer omsætter du idéer til konkrete skitser og tegninger. Du er ofte bindeled mellem ingeniører, arkitekter og de folk på værkstedet, der skal udføre opgaven. Når du laver arbejdstegninger som oplæg til et konkret produkt, bruger du 3D-tegning, visualisering og animation.

 

Hvad lærer jeg? 

Du bliver dus med avancerede software-programmer, så du kan udvikle og udføre tekniske tegninger og konstruktioner. Uddannelsen giver dig også indsigt i materialer, design, bygningskonstruktion og teknisk problemløsning. Desuden lærer du at beregne priser på opgaver og at planlægge en produktionsproces.

 

Hvor kan jeg arbejde som teknisk designer?

Du kan få job i rådgivende ingeniørfirmaer og desuden hos moderne industri- og produktionsvirksomheder.

 

Vælg en teknisk designeruddannelse, hvis du har…

  • teknisk og matematisk flair
  • sans for formgivning og design
  • gode evner for at samarbejde

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Varighed

3 år og 6 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene. Det gælder, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som: teknisk dokumentation, udformning og opfølgning på planlægning, beregning og konstruktion og økonomi.

 

Specialisering under uddannelsen

Du vælger mellem to specialer:

  • Teknisk designer (bygge og anlæg) (3 år og 6 måneder)
  • Teknisk designer (industriel produktion) (3 år og 6 måneder)

 

Videreuddannelse

Som teknisk designer kan du videreuddanne dig til bygningskonstruktør, diplomingeniør, kort- og landmålingstekniker, elinstallatør, it-teknolog, multimediedesigner eller produktionsteknolog.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløbet - EUD

EUD-elever skal have bestået

  • matematik E, dansk E, engelsk F *)
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
  • grundforløbsprøven

*) Engelsk på F-niveau udbydes ikke på grundforløb 2. Du kan tage faget på VUC.

 

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.