AARHUS
TECH

Data- og kommunikationsuddannelsen


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

På data- og kommunikationsuddannelsen vælger du en af de tre følgende retninger:

Som IT-supporter har du ansvaret for at guide og servicere brugerne, når deres pc driller, eller når de skal have installeret nye programmer. Du kan også fejlsøge, reparere og opgradere computere.
Du vil ofte tale med mange forskellige mennesker på en dag, når du rådgiver om IT-løsninger, produkter og datasikkerhed.

Datatekniker med speciale i infrastruktur arbejder typisk med at konfigurere og vedligeholde serverløsninger, designe avancerede LAN- og WAN-netværk og arbejde med sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk. Du kan også være specialisten, som IT-supporteren kontakter ved mere komplekse udfordringer.

Datateknikeren med speciale i programmering arbejder typisk med softwareudvikling i mange forskellige programmeringssprog til mange forskellige platforme. Du kommer til at arbejde med client, server, webapplikationer og databasesystemer. Embedded systems kan også være dit område.

På de to datateknikeruddannelser specialiserer du dig i højere grad end på IT-supporteruddannelsen, og derfor er der også stor forskel på længden af uddannelserne. Læs mere længere nede på siden.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får kendskab til det maskinrum, der ligger bag alverdens IT-systemer og -programmer. Du bliver blandt andet undervist i service, computerteknologi, informationsteknologi, operativsystemer, netværk, fejlfinding og programmering.

I undervisningen har du fag som engelsk, dansk og matematik.

 

Hvor kan jeg arbejde som IT-supporter/datatekniker?

Du vil typisk arbejde i en intern IT-afdeling i et større firma eller for et IT-firma. Det kan være både offentlige og private virksomheder. Du kan også vælge at blive selvstændig.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet fra data- og kommunikationsuddannelsen?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede fra data- og kommunikationsuddannelsen tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg data- og kommunikationsuddannelsen, hvis du har…

 • evner til at arbejde struktureret
 • lyst til at servicere og rådgive
 • teknisk og logisk tankegang
 • mod på at læse instruktioner og manualer

Særlige regler om optagelse på uddannelsen

Uddannelsen har et begrænset antal pladser, da den er dimensioneret med kvote. Det betyder, at antallet af pladser for elever uden uddannelsesaftale varierer fra år til år.

Du kan få adgang til uddannelsens grundforløb 2 på to måder:

1. Hvis du har en læreplads

Hvis du har fået en læreplads hos en godkendt oplæringsvirksomhed, er du sikret en plads på uddannelsens grundforløb 2. Din aftale med virksomheden skal være underskrevet, før den gælder.

lærepladsen.dk finder du alle godkendte oplæringsvirksomheder. Du kan også sende ansøgninger til virksomheder, der ønsker lærlinge, via denne hjemmeside.

Hvis du har brug for hjælp til at lave en uddannelsesaftale, skal du kontakte din kontaktlærer eller en vejleder. Hvis det er virksomheden, der har brug for hjælp til at lave en uddannelsesaftale, hjælper uddannelseskonsulenterne gerne.

2. Hvis du ikke har en læreplads

Hvis du ikke har en læreplads, skal du ansøge om en kvoteplads.

Datatekniker,  infrastruktur - EUX (6 år)
Datatekniker, programmering - EUX (6 år)
Du kan også tage uddannelserne som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.
Læs mere om EUX.

Lokation

Hasselager Allé 2
8260 Viby J

Gymnasiale fag på EUX
På grundforløbet:
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

På hovedforløbet:
AARHUS GYMNASIUM, Viby
Hasselager Allé 10
8260 Viby J

Varighed

3 år - 5 år og 6 mdr.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 6 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du få SU på grundforløbene, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen er disse fag blandt de obligatoriske for begge specialer: serverteknologi (databaseserver, Linux, webserverserver) netværk 1+2, serverautomatisering 1, serveradministration og sikkerhedpraktisk fejlfinding, kundeservice og grundlæggende databaseprogrammer.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig.

Erhvervsuddannelsen

 • IT-supporter - trin 1 (3 år)
 • Datatekniker, infrastruktur - trin 1 og 2 (5 år og 6 måneder)
 • Datatekniker, programmering - trin 1 og 2 (5 år og 6 måneder)

EUX

 • Datatekniker,  infrastruktur - EUX (6 år)
 • Datatekniker, programmering - EUX (6 år)

Videreuddannelse

Som uddannet datatekniker (trin 2) har du adgang til forskellige erhvervsakademi-uddannelser som IT-teknolog, automationsteknolog eller diplomingeniør. 

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • dansk E, Matematik D/(E = trin 1), engelsk D/(E = trin 1) *)
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Dansk E udbydes som selvstudie online på grundforløb 2.

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, fysik C, teknologi C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven.

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om oplæring.

Optag på kvoteuddannelsen

Du kan godt komme ind på en kvoteuddannelse, selvom du ikke har en læreplads.

Du skal ansøge om en af uddannelsens pladser på optagelse.dk senest den 31. maj 2024.

Ansøgere vil bliver indkaldt til en samtale, og herefter vil vi vurdere, hvem der er bedst egnede til data-/IT-uddannelserne og skal have tilbudt en kvoteplads. Samtaler finder sted den 7. juni 2024.

Er du over 25 år, vil du også blive indkaldt til en realkompetencevurdering. Læs mere om optagelse for ansøgere over 25 år.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag i Digital Post senest den 25. juni.

YouTube er deaktiveret.