AARHUS
TECH

Mediegrafiker

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Du kommer til at arbejde med design, grafik, billeder, animationer og tekst til trykte og digitale medieprodukter. Det kan være reklamer, emballage, magasiner, bøger, plakater, hjemmesider og apps.

 

Hvad lærer jeg? 

Du bliver undervist i grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling. Du får viden til at kombinere form, farve, grafik og tekst til et effektivt medieprodukt. Næsten alt arbejde foregår på computer.

Samtidig lærer du at planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow. Det er også vigtigt, at du kan aflæse kundens behov og indrette dit produkt efter det.

 

Hvor kan jeg arbejde som mediegrafiker?

Du kan få job hos reklame- og webbureauer og grafiske tegnestuer, på forlag, trykkerier og i kommunikationsafdelinger. Der er også mulighed for at starte dit eget firma.

 

Vælg mediegrafikeruddannelsen, hvis du har…

  • udpræget blik for det visuelle og æstetiske
  • tekniske og kreative evner
  • lyst til at arbejde i detaljen
  • gode samarbejdsevner

 

Kvoteuddannelse

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. For at få adgang til grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed. Alternativt kan du ansøge om en kvoteplads.

Du skal opfylde særlige krav, for at du kan blive optaget på en kvoteplads. Læs mere om optagelse på  kvotepladsen.

Lokation

Halmstadgade 6
Aarhus N

Varighed

4 år og 5 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som crossmedia produktion, grafisk design, typografi, grafik og billeder, grafisk produktionsforståelse, publicering og medieformer, kommunikation og formidling I, II og III, markedsføring og branding og iværksætteri og innovation.

Uddannelsen på skole og i virksomhed betyder, at du bliver god til at udføre mediegrafiske opgaver  og samtidig planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow.

Du lærer også at stå for kundekontakten og medvirke til at aflæse kundens behov, så det omsættes til et konkret resultat.

 

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til multimediedesigner, grafonom og desuden tage uddannelsen Eksport og teknologi.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

  • dansk E, design E, samfundsfag F *)
  • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
  • grundforløbsprøven

*) Dansk E udbydes ikke på grundforløb 2. Du kan tage faget på VUC.

 

Praktik

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik.

Praktik i udlandet

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Optagelsesprocedure til Mediegrafikeruddannelsen

Alle optagelsessøgende skal producere en præsentation af sig selv, hvori der indgår et snit omkring motivation for at søge optagelse på mediegrafikeruddannelsen.

(OBS: Har du allerede en uddannelsesaftale med en virksomhed, som er gældende fra den dato grundforløbet starter eller tidligere, er du sikret en plads på grundforløbet den 18. januar 2021, og behøver ikke at indsende præsentation, og bliver ikke indkaldt til test og samtale).

Ansøgningen vil være udgangspunktet for den samtale, du bliver indkaldt til.

Der er ansøgningsfrist den 31. maj 2021 på optagelse.dk.
Denne dato skal vi også have modtaget din motiverede ansøgning – sendes til optagelse@aarhustech.dk
I emnefeltet skriver du:  Motiveret ansøgning – Mediegrafiker

Motiveret ansøgning
Du skal lave en beskrivelse af dig selv, hvor en person, som ikke har mødt dig før, kan få et billede af, hvem du er. Beskrivelsen skal også indeholde et afsnit, hvor du beskriver din motivation for at starte på uddannelsen. Du er velkommen til at tænke kreativt og ud af boksen i forhold til den stillede opgave, eneste krav til afleveringen er, at det er et produkt du kan sende digitalt via ovenstående mail.

Optagelsestest
De ansøgere, som indkaldes til optagelsestest, vil få besked xxxdag, den xx.xx.xxxx og selve testen vil finde sted fredag den 11. juni 2021.

Testen vil bestå af en samtale, en dansktest og en kreativ test. Til samtalen skal hver enkelt ansøger medbringe et eller flere eksempler på grafiske produkter, som man selv har lavet. Produkterne vil blive brugt som udgangspunkt for samtalen.
Du bedes – hvis muligt – medbringe bærbar computer til testen.

Hele testen varer knap 3 timer. Heraf er der afsat 15 min. pr. elev til samtale.
Efterfølgende træder gruppen af undervisere sammen og udvælger de bedst kvalificerede blandt de ansøgere der har været til samtale.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag xxxdag den xx.xx 2021 via e-Boks.

Opsummering af datoer for kvoteplads

Ansøgningsfrist på optagelse.dk og indsendelse af den motiverede ansøgning til optagelse@aarhustech.dk31. maj 2021

Svar om indkaldelse til samtale: xx.xx.xxxx via e-Boks

Samtale og test afholdes: xx. juni 2021

Svar om optagelse eller afslag: xx.xx 2021 via e-Boks

Er du over 25 år, vil du også blive indkaldt til en realkompetencevurdering. Du kan læse mere om proceduren for ansøgere over 25 år på vores hjemmeside AARHUS TECH under ”Er du voksen”.