AARHUS
TECH

Mediegrafiker

OBS! Kvoteuddannelse:

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. For at få adgang til grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed. Alternativt kan du ansøge om en kvoteplads.

Du skal opfylde særlige krav, for at du kan blive optaget på en kvoteplads. Læs mere om optagelse på  kvotepladsen.

 

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Du kommer til at arbejde med design, grafik, billeder, animationer og tekst til trykte og digitale medieprodukter. Det kan være reklamer, emballage, magasiner, bøger, plakater, hjemmesider og apps.

 

Hvad lærer jeg? 

Du bliver undervist i grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling. Du får viden til at kombinere form, farve, grafik og tekst til et effektivt medieprodukt. Næsten alt arbejde foregår på computer.

Samtidig lærer du at planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow. Det er også vigtigt, at du kan aflæse kundens behov og indrette dit produkt efter det.

 

Hvor kan jeg arbejde som mediegrafiker?

Du kan få job hos reklame- og webbureauer og grafiske tegnestuer, på forlag, trykkerier og i kommunikationsafdelinger. Der er også mulighed for at starte dit eget firma.

 

Vælg mediegrafikeruddannelsen, hvis du har…

  • udpræget blik for det visuelle og æstetiske
  • tekniske og kreative evner
  • lyst til at arbejde i detaljen
  • gode samarbejdsevner

Lokation

Halmstadgade 6
Aarhus N

Varighed

Varighed 4 år og 5 måneder 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

.

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som crossmedia produktion, grafisk design, typografi, grafik og billeder, grafisk produktionsforståelse, publicering og medieformer, kommunikation og formidling I, II og III, markedsføring og branding og iværksætteri og innovation.

Uddannelsen på skole og i virksomhed betyder, at du bliver god til at udføre mediegrafiske opgaver  og samtidig planlægge og kontrollere et grafisk produktions- og workflow.

Du lærer også at stå for kundekontakten og medvirke til at aflæse kundens behov, så det omsættes til et konkret resultat.

 

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til multimediedesigner, grafonom og desuden tage uddannelsen Eksport og teknologi.

Læs mere på ug.dk

Overgangskrav

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået dansk, E + design, E og samfundsfag, F.
Desuden skal du have bestået grundforløbsprøven, som er praktisk og teoretisk.

Bemærk: dansk på E-niveau tilbydes ikke på grundforløb 2. Derfor skal du have bestået faget på fx grundforløb 1 eller VUC, inden du kan komme videre på hovedforløbet.

Certifikaterne førstehjælp på mellemniveau og elementær brandbekæmpelse er obligatoriske.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik.

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Økonomi

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Optag på kvoteuddannelsen

Siden opdateres snarest!

Der er ansøgningsfrist torsdag den 4. juni 2020 på optagelse.dk.

Her skal vi også have modtaget din motiverede ansøgning på mail til:  optagelse@aarhustech.dk
I emnefeltet skriver du: Motiveret ansøgning – Mediegrafiker.

Motiveret ansøgning

Du skal lave en beskrivelse af dig selv, hvor en person – som ikke har mødt dig før – kan få et billede af, hvem du er. 

Beskrivelsen skal indeholde et afsnit, hvor du beskriver din motivation for at starte på uddannelsen. Du er velkommen til at tænke kreativt og ud af boksen i forhold til den stillede opgave, dog er eneste krav til afleveringen, at det er et produkt, som du kan sende digitalt til ovenstående mail.

Optagelsestest

Ansøgere, som indkaldes til optagelsestest, vil få besked fredag den 12. juni 2020, og selve testen vil finde sted mandag den 22. juni 2020. 

Testen vil bestå af en samtale, en dansktest og en kreativ test.

Til samtalen skal hver enkelt ansøger medbringe et eller flere eksempler på grafiske produkter, som man selv har lavet. Produkterne vil blive brugt som udgangspunkt for samtalen.

Du bedes – hvis muligt – medbringe bærbar computer til testen.

Hele testen varer knap 3 timer. Heraf er der afsat 15 min. pr. elev til samtale.

Efterfølgende træder gruppen af undervisere sammen og udvælger de bedst kvalificerede blandt de ansøgere, der har været til samtale.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag via E-boks den 26. juni 2020.