AARHUS
TECH

Møbelsnedker og orgelbygger

Uddannelsen har følgende specialer. Vælg mellem

Møbelsnedker

Orgelbygger

EUX - Møbelsnedker

EUX - Orgelbygger

 

 

OBS! Kvoteuddannelse:

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. For at få adgang til grundforløb 2 skal du have en uddannelsesaftale med en godkendt praktikvirksomhed. Alternativt kan du ansøge om en kvoteplads.

Du skal opfylde særlige krav, for at du kan blive optaget på en kvoteplads. Læs mere om optagelse på  kvotepladsen.

 

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Når du designer, producerer og renoverer specialdesignede møbler, bliver du en del af en stærk, dansk tradition for møbelhåndværk. Udover at fremstille møbler og inventar kommer du i tæt kontakt med kunder, som du rådgiver om design og materialer.

Som orgelbygger mestrer du et håndværk fyldt med finesser. Det er også dit arbejde at vedligeholde og stemme orgler i kirker og koncertsale.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får grundlæggende viden om træsorter og om at skabe møbler og inventar i træ. Du kommer ned i alle detaljer i processen fra råt træ til færdigt produkt. På uddannelsen lærer du at bruge både traditionelt håndværktøj og computerstyrede maskiner.
Formgivning, design, produktudvikling og planlægning er også vigtige kompetencer for en møbelsnedker.

Hvis du uddanner dig til orgelbygger, lærer du blandt andet at fremstille piber i træ, og desuden lærer du at installere, reparere, vedligeholde og stemme orgler.

 

Hvor kan jeg arbejde som møbelsnedker eller orgelbygger?

Du kan blive ansat på værksteder eller hos virksomheder, der fremstiller møbler og inventar. Du har også mulighed for at skabe dit eget firma.

Hvis du har speciale indenfor orgeler, arbejder du typisk hos et orgelbyggerfirma og kan have hele verden som arbejdsplads.

 

Vælg møbelsnedker- eller orgelbyggeruddannelsen, hvis du har…

  • udpræget sans for finish
  • en kreativ tankegang og blik for design
  • lyst til at arbejde med it-styrede maskiner og værktøj
  • musikalsk sans, hvis du er orgelbygger

EUX - Møbelsnedker og orgelbygger

Hovedforløb starter på andre skoler

 

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6 
Aarhus N

Varighed

4 år og 3 måneder 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX varer uddannelsen 4 år og 3 måneder
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Hovedforløb

Du kan tage grundforløb 1 og 2 på AARHUS TECH. Men hovedforløbet skal du tage på en anden erhvervsskole i fx Herning, Vejle eller Skive. 

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som it CAD/CAM, design og formgivning, arbejdsmiljø: træ, møbel og byg, industrielt plademøbel, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler, elementmontage og siddemøbel.

Hvis du har valgt specialet orgelbygger lærer du om orgelet, dokumentation og bearbejdning og orglets klanglige materialer.

 

Specialisering under uddannelsen

Alle specialer starter på andre skoler

På uddannelsen har du mulighed for følgende specialisering

Erhvervsuddannelsen

  • Møbelsnedker (4 år og 3 måneder)
  • Orgelbygger (4 år og 3 måneder)

EUX-uddannelsen

  • Møbelsnedker - EUX (4 år og 3 måneder)
  • Orgelbygger - EUX(4 år og 3 måneder)

 

Videreuddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til blandt andet bygningskonstruktør, produktionsteknolog, ingeniør. Læs mere på ug.dk

Overgangskrav

For at komme videre efter grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået matematik, F + teknologi, F.
Desuden skal du have bestået grundforløbsprøven, som er praktisk og teoretisk.

Obligatoriske certifikater: arbejde med epoxy og isocyanater, maskinkørekort, førstehjælp, elementær brandbekæmpelse og rulle- og bukkestillads.

For EUX-elever gælder særlige overgangskrav.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik.

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Økonomi

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Optag på kvoteuddannelsen

 

Der er ansøgningsfrist 4. juni via optagelse.dk

Når skolen har modtaget din ansøgning, får du  tilsendt et spørgeskema.

Det udfyldte spørgeskema sendes på mail til optagelse@aarhustech.dk senest fredag den 12. juni 2020.
I emnefeltet skriver du: Spørgeskema – Møbelsnedker og orgelbygger

Efterfølgende træffer skolen beslutning om, hvem der optages på uddannelsen.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag fredag den 26. juni 2020 i e-Boks.