AARHUS
TECH

Møbelsnedker og orgelbygger


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Når du producerer og renoverer specialdesignede møbler, bliver du en del af en stærk, dansk tradition for møbelhåndværk. Udover at lave møbler og inventar kommer du i tæt kontakt med kunder, som du rådgiver om konstruktioner og materialer.

Som orgelbygger mestrer du et håndværk fyldt med finesser. Det er også dit arbejde at vedligeholde og stemme orgler i kirker og koncertsale.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får grundlæggende viden om træsorter og om at skabe møbler og inventar i træ. Du kommer ned i alle detaljer i processen fra råt træ til færdigt produkt. På uddannelsen lærer du at bruge både traditionelt håndværktøj og computerstyrede maskiner.

Tegning, formgivning, produktudvikling og planlægning er også vigtige kompetencer for en møbelsnedker.

Hvis du uddanner dig til orgelbygger, lærer du blandt andet at fremstille piber i træ, og desuden lærer du at installere, reparere, vedligeholde og stemme orgler.

 

Hvor kan jeg arbejde som møbelsnedker eller orgelbygger?

Du kan blive ansat på værksteder eller hos virksomheder, der fremstiller møbler og inventar. Du har også mulighed for at skabe dit eget firma.

Hvis du har speciale indenfor orgeler, arbejder du typisk hos et orgelbyggerfirma og kan have hele verden som arbejdsplads.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet fra møbelsnedker- og orgelbyggeruddannelsen?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede fra møbelsnedker- og orgelbyggeruddannelsen tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg møbelsnedker- eller orgelbyggeruddannelsen, hvis du har…

 • udpræget blik for detaljer og finish
 • en kreativ tankegang
 • lyst til at arbejde med it-styrede maskiner og værktøj
 • musikalsk sans, hvis du er orgelbygger

Særlige regler om optagelse på uddannelsen

Uddannelsen har et begrænset antal pladser, da den er dimensioneret med kvote. Det betyder, at antallet af pladser for elever uden uddannelsesaftale varierer fra år til år.

Du kan få adgang til uddannelsens grundforløb 2 på to måder:

1. Hvis du har en læreplads

Hvis du har fået en læreplads hos en godkendt oplæringsvirksomhed, er du sikret en plads på uddannelsens grundforløb 2. Din aftale med virksomheden skal være underskrevet for at gælde.

lærepladsen.dk finder du alle godkendte oplæringsvirksomheder. Du kan også sende ansøgninger til virksomheder, der ønsker lærlinge, via denne hjemmeside.

Hvis du har brug for hjælp til at lave en uddannelsesaftale, skal du kontakte din kontaktlærer eller en vejleder. Hvis det er virksomheden, der har brug for hjælp til at lave en uddannelsesaftale, hjælper uddannelseskonsulenterne gerne.

2. Hvis du ikke har en læreplads

Hvis du ikke har en læreplads, skal du ansøge om en kvoteplads.

YouTube er deaktiveret.

2:07 minutter

Møbelsnedker - EUX (4 år og 3 måneder)
Orgelbygger - EUX (4 år og 3 måneder)
Du kan også tage uddannelserne som EUX-uddannelser. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
På grundforløbet:
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

På hovedforløbet:
AARHUS GYMNASIUM, Viby
Hasselager Allé 10
8260 Viby J

Varighed

4 år og 3 måneder.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 3 måneder.
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Du kan tage grundforløbene på AARHUS TECH. Men både på EUX og EUD skal du tage hovedforløbet på en anden erhvervsskole i fx Herning, Vejle eller Skive. 

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

På uddannelsen har du obligatoriske fag som it CAD/CAM, design og formgivning, arbejdsmiljø: træ, møbel og byg, industrielt plademøbel, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af plademøbel, håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler, elementmontage og siddemøbel.

Hvis du har valgt specialet orgelbygger lærer du om orgelet, dokumentation og bearbejdning og orglets klanglige materialer.

 

Specialisering under uddannelsen

Alle specialer starter på andre skoler

På uddannelsen har du mulighed for følgende specialisering

Erhvervsuddannelsen

 • Møbelsnedker (4 år og 3 måneder)
 • Orgelbygger (4 år og 3 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Møbelsnedker - EUX (4 år og 3 måneder)
 • Orgelbygger - EUX(4 år og 3 måneder)

 

Hovedforløb

Du kan tage grundforløb 1 og 2 på AARHUS TECH. Men hovedforløbet skal du tage på en anden erhvervsskole i fx Herning, Vejle eller Skive. 

 

Videreuddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til blandt andet bygningskonstruktør, produktionsteknolog, ingeniør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • matematik F, teknologi F
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort, rulle- og bukkestillads og arbejde med epoxy og isocyanater
 • grundforløbsprøven

 

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, fysik C, teknologi C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, maskinkørekort, rulle- og bukkestillads og arbejde med epoxy og isocyanater
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om oplæring.

Oplæring i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Optag på kvoteuddannelsen

Du kan godt komme ind på en kvoteuddannelse, selvom du ikke har en læreplads.

Du skal ansøge om en af uddannelsens pladser på optagelse.dk senest den 31. maj 2024. Du skal også sende en motiveret ansøgning til optagelse@aarhustech.dk senest den 3. juni 2024. I mailens emnefelt skriver du: Motiveret ansøgning – Møbelsnedker og orgelbygger

Med baggrund i ansøgningen - og muligvis også en samtale - udvælger vi, hvem der optages på uddannelsen. Samtaler vil finde sted den 11. juni 2024 (ikke alle ansøgere indkaldes hertil).

Er du over 25 år, vil du også blive indkaldt til en realkompetencevurdering. Læs mere om optagelse for ansøgere over 25 år.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag i Digital Post senest den 26. juni 2024.

Hvis du er i tvivl om, hvad din ansøgning skal indeholde, skal du kontakte din kontaktlærer eller en vejleder.