AARHUS
TECH

Elektriker

Uddannelsen har følgende specialer. Vælg mellem

Elektriker 1

Elektriker 2

EUX - Elektriker 1

 

 

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Elektrikeren installerer systemer til blandt andet lys, alarmer og computerstyrede netværk, internetstyret boligautomatik og automatik i industrien. Du kan også designe og installere teknologiske løsninger indenfor energiområdet.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får en grundlæggende viden om at arbejde med strøm til lys, maskiner, computere, alarmer m.m.

Du bliver klædt på til at rådgive kunder til at vælge de produkter og installationer, de har behov for. Og selvfølgelig lærer du også at finde fejl og reparere dem.

Se beskrivelsen af uddannelsens moduler længere nede på siden.

Hvor kan jeg arbejde som elektriker?

Hvis du arbejder med lys- og energiteknik, foregår det ofte hos selvstændige el-installatører, der specialiserer sig i indretning og nybyggeri, eller i offentlige virksomheder.

Alt efter interesse og speciale kan du blive ansat på store anlægsprojekter, i havvindmølleindustrien eller på boreplatforme.

 

Vælg elektrikeruddannelsen, hvis du har…

 • let ved fysik/matematik og logisk sans
 • normalt farvesyn
 • forståelse for arbejdsbeskrivelser og -tegninger
 • flair for it

EUX - Elektriker

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Hasselager Allé 2
Viby J

Varighed

4 år og 6 måneder - 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX varer uddannelsen 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

EUX

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.


Læs mere om EUX

Fag

Blandt de obligatoriske fag er: el-installationer i automatiske anlæg, kommunikationsnetværk, måleteknik og dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed, kundeservice og salg af tekniske løsninger og introduktion til innovativt projektarbejde.

 

Specialisering

Uddannelsen er bygget op af moduler.

Med modulopbygningen af elektrikeruddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for et bestemt kompetenceområde fx målrettet energieffektivisering.

Du kan vælge en modulsammensætning, der giver en bredere og mere generel elektrikerprofil. Modulperioderne sammensættes af en pulje på 28 valgfrie moduler af hver 4 ugers varighed.

Lærling og virksomhed vælger 4-5 moduler.

Erhvervsuddannelsen

 • Elektriker - trin 1 (4 år og 6 måneder)
  Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik. Elektriker 1 består af 4 moduler.
 • Elektriker - trin 2 (5 år)
  Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik.  Desuden arbejder du med udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område. Elektriker 2 består af 5 moduler.
 • Talentelektriker (4 år og 6 måneder)
  Det er også muligt at vælge talentsporet, hvor en del af den teoretiske skoleundervisning på 2. og 3. hovedforløb foregår på et højere niveau. Talentelektriker består af 5 moduler.

EUX-uddannelsen

 • Elektriker - EUX (5 år)

 

Videreuddannelse

Som elektriker kan du videreuddanne dig til bl.a. el-installatør, diplomingeniør, automationsteknolog, energiteknolog og maskinmester.

Læs mere på ug.dk

Overgangskrav

For at komme videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået dansk, E + matematik, D og fysik, E. Desuden skal du have bestået grundforløbsprøven, som er praktisk og teoretisk. 

Bemærk, at vi ikke tilbyder dansk på E-niveau på grundforløb 2. Derfor skal du have bestået faget på grundforløb 1 eller VUC.

Bemærk også, at undervisningen i matematik på grundforløb 2 svarer til D-niveau. Vi anbefaler, at du har E-niveau, inden du bliver optaget på hovedforløbet.

For EUX-elever gælder særlige krav.

Obligatoriske certifikater: førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, instruktion i arbejde nær ved
eller under spænding og desuden rulle- og bukkestillads.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Økonomi

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk