AARHUS
TECH

Elektriker


Næste skolestart: 5. august 2024

YouTube er deaktiveret.

1:03 minutter

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Elektrikeren installerer systemer til blandt andet lys, alarmer og computerstyrede netværk, internetstyret boligautomatik og automatik i industrien. Du kan også designe og installere teknologiske løsninger indenfor energiområdet.

Som elektriker skal du i særligt høj grad bruge både hoved og hænder i tæt samspil. Du skal være klar på at kunne udføre forskellige opgaver, forskellige steder med stor præcision og ordentlighed, så arbejdet gøres korrekt, og sikkerheden for andre er i top.

 

Hvad lærer jeg? 

Du får en grundlæggende viden om at arbejde med strøm til lys, maskiner, computere, alarmer m.m.

Du bliver klædt på til at rådgive kunder til at vælge de produkter og installationer, de har behov for. Og selvfølgelig lærer du også at finde fejl og reparere dem.

Se beskrivelsen af uddannelsens moduler længere nede på siden.

 

Hvor kan jeg arbejde som elektriker?

Hvis du arbejder med lys- og energiteknik, foregår det ofte hos selvstændige el-installatører, der specialiserer sig i indretning og nybyggeri, eller i offentlige virksomheder.

Alt efter interesse og speciale kan du blive ansat på store anlægsprojekter, i havvindmølleindustrien eller på boreplatforme.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet elektriker?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede elektrikere tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg elektrikeruddannelsen, hvis du har…

 • let ved fysik/matematik og logisk sans
 • normalt farvesyn
 • behov for variation i hverdagen
 • forståelse for arbejdsbeskrivelser og -tegninger
 • flair for it

Elektriker - EUX (5 år)
Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Hasselager Allé 2
8260 Viby J

Bor du langt væk?
plads på skolehjemmet

Gymnasiale fag på EUX
På grundforløbet:
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

På hovedforløbet:
AARHUS GYMNASIUM, Viby
Hasselager Allé 10
8260 Viby J

Varighed

4 år og 6 mdr. - 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Fag

Blandt de obligatoriske fag er: el-installationer i automatiske anlæg, kommunikationsnetværk, måleteknik og dokumentation, kvalitetssikring og el-sikkerhed, kundeservice og salg af tekniske løsninger og introduktion til innovativt projektarbejde.

 

Specialisering og moduler

Uddannelsen er bygget op af moduler. Se alle modulerne her.

Med modulopbygningen af elektrikeruddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for et bestemt kompetenceområde fx målrettet energieffektivisering.

Du kan vælge en modulsammensætning, der giver en bredere og mere generel elektrikerprofil. Modulperioderne sammensættes af en pulje på 28 valgfrie moduler af hver 4 ugers varighed.

Lærling og virksomhed vælger 4-5 moduler.

Erhvervsuddannelsen

 • Elektriker - trin 1 (4 år og 6 måneder)
  Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik. Elektriker 1 består af 4 moduler.
 • Elektriker - trin 2 (5 år)
  Du lærer at arbejde med installationsteknik, bygningsautomatik, styrings- og reguleringstedknik og kommunikationeteknik.  Desuden arbejder du med udviklingsorienterede opgaver inden for det el-tekniske område. Elektriker 2 består af 5 moduler.

EUX-uddannelsen

 • Elektriker - EUX (5 år)

 

Videreuddannelse

Som elektriker kan du videreuddanne dig til bl.a. el-installatør, diplomingeniør, automationsteknolog, energiteknolog og maskinmester.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • dansk E, matematik D, fysik E *)
 • certifikat i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, instruktion i arbejde nær ved
  eller under spænding og rulle- og bukkestillads.
 • grundforløbsprøven

*) Dansk E udbydes som selvstudie online på grundforløb 2. Vi anbefaler desuden, at du har bestået matematik på E-niveau, når du starter på grundforløb 2. 

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, erhvervsinformatik C, fysik C
 • Certifikat i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, instruktion i arbejde nær ved eller under spænding, rulle- og bukkestillads.
 • grundforløbsprøven.

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om oplæring.

Oplæring i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

YouTube er deaktiveret.

2:34 minutter