AARHUS
TECH

Smed

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Med den korte udgave af uddannelsen bliver du bearbejdningssmed. Derefter har faget to specialer: klejnsmed og rustfri klejnsmed.

Hvis du arbejder som bearbejdningssmed, kan du lave mindre komplicerede opgaver i smedevirksomheder.

Med specialet klejnsmed producerer du alt fra trapper, altaner og bærende stål til lastbilskraner, køleanlæg og industrimaskiner.

Med specialet rustfri klejnsmed fremstiller du udstyr til fx mejerier og slagterier. Det kan også være til medicinalindustrien eller andre områder, hvor der stilles høje krav til hygiejne.

 

Hvad lærer jeg? 

Du lærer forskellige metaller at kende og at bearbejde dem. Det kan være at svejse, bukke, klippe, bore og skære gevind i materialerne.

Smedefaget bliver mere og mere teknologisk baseret. Det betyder, at vi ofte bruger computere til at tegne forskellige produkter. Tegningerne bruges til at kode de computerstyrede maskiner (CNC-styring).

 

Hvor kan jeg arbejde som smed?

Alt efter dit speciale kan du få job på smedeværksteder, byggepladser, boreplatforme og industrivirksomheder. Desuden er der mulighed for at blive rejsemontør og arbejde over hele verden.

 

Vælg smedeuddannelsen, hvis du har…

 • interesse for at kode maskiner
 • lyst til at fremstille håndgribelige ting
 • teknisk snilde

Klejnsmed - EUX (5 år)
Rustfast smed - EUX (5 år)

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
AARHUS GYMNASIUM, Tilst
Kileparken 25
8381 Tilst

Varighed

2 år og 6 mdr. -  4 år og 6 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en praktikplads allerede på grundforløbet får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene.

Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene. Det gælder, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig.

Erhvervsuddannelsen

 • Smed (bearbejdning) - trin 1 (2 år og 6 måneder)
 • Klejnsmed - trin 1 og 2 (4 år og 6 måneder)
 • Rustfast smed - trin 1 og 2 (4 år og 6 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Klejnsmed - EUX (5 år)
 • Rustfast smed - EUX (5 år)

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • Dansk E, matematik E, engelsk E, fysik F *)
 • certifikat i arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

 

*) Dansk E + matematik E udbydes ikke på grundforløb 2. Du kan tage fagene på VUC.

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, teknologi C, fysik C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om praktik