AARHUS
TECH

Smed


Næste skolestart: 5. august 2024

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

Med den korte udgave af uddannelsen bliver du bearbejdningssmed. Derefter har faget to specialer: klejnsmed og rustfri klejnsmed. Uanset hvad du vælger, vil dit arbejde altid dreje sig om at skabe et konkret produkt, som tjener et konkret formål og har værdi for andre.

Hvis du arbejder som bearbejdningssmed, kan du lave mindre komplicerede opgaver i smedevirksomheder.

Med specialet klejnsmed producerer du alt fra trapper, altaner og bærende stål til lastbilskraner, køleanlæg og industrimaskiner.

Med specialet rustfri klejnsmed fremstiller du udstyr til fx mejerier og slagterier. Det kan også være til medicinalindustrien eller andre områder, hvor der stilles høje krav til hygiejne.

 

Hvad lærer jeg? 

Du lærer forskellige metaller at kende og at bearbejde dem. Det kan være at svejse, bukke, klippe, bore og skære gevind i materialerne.

Smedefaget bliver mere og mere teknologisk baseret. Det betyder, at vi ofte bruger computere til at tegne forskellige produkter. Tegningerne bruges til at kode de computerstyrede maskiner (CNC-styring).

 

Hvor kan jeg arbejde som smed?

Alt efter dit speciale kan du få job på smedeværksteder, byggepladser, boreplatforme og industrivirksomheder. Desuden er der mulighed for at blive rejsemontør og arbejde over hele verden.

 

Hvad kan jeg forvente at tjene som nyuddannet smed?

Børne- og Undervisningsministeriet udregner løbende den startløn, nyuddannede kan forvente at tjene i omegnen af. Se den her.

Den startløn, som ministeriet oplyser, er baseret på de seneste oplysninger fra Danmarks Statistik. Den er et gennemsnit af de seneste tre års indberetninger om, hvad nyuddannede smede tjener, når de lige er kommet i arbejde. Fordi der er tale om et beregnet gennemsnit, kan den egentlige startløn godt være en anelse højere eller lavere, end det ministeriet oplyser.

 

Vælg smedeuddannelsen, hvis du har…

 • interesse for at kode maskiner
 • mod på at arbejde hårdt og tjene penge
 • lyst til at fremstille håndgribelige ting med værdi for andre
 • teknisk snilde
YouTube er deaktiveret.

1:26 minutter

Klejnsmed - EUX (5 år)
Rustfast smed - EUX (5 år)

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

Gymnasiale fag på EUX
På grundforløbet:
AARHUS TECH
Halmstadgade 6
8200 Aarhus N

På hovedforløbet:
AARHUS GYMNASIUM, Viby
Hasselager Allé 10
8260 Viby J

Varighed

2 år og 6 mdr. -  4 år og 6 mdr. 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 5 år
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Økonomi

Har du en læreplads allerede på grundforløbet, får du løn. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i oplæring og på skoleopholdene.

Er du i skoleoplæring, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en læreplads, kan du på grundforløbene få SU, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig.

Erhvervsuddannelsen

 • Smed (bearbejdning) - trin 1 (2 år og 6 måneder)
 • Klejnsmed - trin 1 og 2 (4 år og 6 måneder)
 • Rustfast smed - trin 1 og 2 (4 år og 6 måneder)

EUX-uddannelsen

 • Klejnsmed - EUX (5 år)
 • Rustfast smed - EUX (5 år)

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester eller diplomingeniør.

Se alle dine muligheder på ug.dk/adgangskortet for EUD of EUX.

Overgangskrav til hovedforløb - EUD

EUD-elever skal have bestået

 • matematik E, fysik E
 • certifikat i arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

Overgangskrav til hovedforløb - EUX

 • dansk C, engelsk C, samfundsfag C *)
 • matematik C, teknologi C, fysik C
 • certifikat i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
 • grundforløbsprøven

*) Gennemføres på grundforløb 1. Du kan også tage fagene på VUC.

Muligheder for oplæring

Du er selv ansvarlig for at finde din læreplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. 

Læs mere om oplæring.