AARHUS
TECH

VVS - energi­uddannelsen

Uddannelsen har følgende specialer. Vælg mellem

VVS-installationstekniker

VVS-blikkenslager

VVS-energispecialist

EUX - VVS-energispecialist

 

 

Hvad kommer jeg til at arbejde med?

VVS'eren installerer og vedligeholder blandt andet varmeanlæg, gas, bad og wc. De tre bogstaver står for varme, ventilation og sanitetsteknik.

Med speciale i energi arbejder du med alle typer anlæg til opvarmning. Det kan være oliefyr, gasfyr, fjernvarme, solvarme, biogas eller halmfyr. Du måler belastningen af miljøet og regulerer forbrændingen.

Hvis du er blikkenslager, inddækker du byens tage med kobber eller zink. Det er også dig, som monterer tagrender og nedløbsrør.

Installationsteknikeren sikrer vand og afløb i køkkener, wc og bad og desuden varme i radiatorerne. Du kan også installere avancerede teknologiske løsninger til blandt andre handicappede og ældre.

 

Hvad lærer jeg? 

VVS-uddannelsen er bred og giver mulighed for at specialisere dig inden for forskellige områder.

Du får en grundlæggende viden indenfor de mange specialer, VVS’eren arbejder med. Og du lærer at udvikle tekniske og håndværksmæssige løsninger, når du arbejder med varme, facadeinddækning, ventilation eller sanitet.

Kendskab til materialer, energioptimering, kundeservice, rådgivning og teknisk projektstyring er en vigtig del af uddannelsen.

 

Hvor kan jeg arbejde som VVS'er?

Du kan få job i VVS-firmaer, i industrien, på en byggeplads og hos energiselskaber inden for blandt andet olie, gas og jordvarme. Det er også muligt at blive selvstændig.

 

Vælg VVS-energiuddannelsen, hvis du har…

  • lyst til at arbejde med håndværk og teknologi
  • nemt ved matematik
  • logisk sans
  • interesse for miljø og energirigtige løsninger
  • lyst til at arbejde både inde og ude – også højt til vejrs

EUX - VVS-energispecialist

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX.

Lokation

Halmstadgade 6
Aarhus N

Varighed

4 år og 3 måneder - 4 år og 6 måneder 
(inkl. grundforløb 1 og 2)

Med EUX: 4 år og 9 måneder
(inkl. grundforløb 1 og 2)

EUX

Du kan også tage uddannelsen som en EUX. Det betyder, at du både får et svendebrev og en studentereksamen, som giver adgang til videregående uddannelser.

Læs mere om EUX

Fag

Eksempler på fælles obligatoriske fag for alle specialer: fagligt rettet engelsk for VVS, faglig intro til arbejdsmarkedet, kundeservice, teknisk projektstyring og kendskab til materialer.

Dine øvrige fag afhænger af dit speciale.

 

Specialisering under uddannelsen

På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig

Erhvervsuddannelsen

  • VVS-installationstekniker (4 år og 3 måneder)
  • VVS-blikkenslager (4 år og 6 måneder)
  • VVS-energispecialist (4 år og 6 måneder)

EUX-uddannelsen

  • VVS energispecialist - EUX (4 år og 9 måneder)

 

Videreuddannelse

Du kan uddanne dig videre til VVS-installatør, produktionsteknolog, byggetekniker, energiteknolog, bygningskonstruktør eller diplomingeniør.

Læs mere på ug.dk

Overgangskrav

For at komme videre fra grundforløb 2 til hovedforløbet skal du have gennemført og bestået matematik, E. Desuden grundforløbsprøven, som er praktisk og teoretisk.

For EUX-elever gælder særlige krav.

Du skal også have opnået certifikat i opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Praktikmuligheder

Du er selv ansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens vejledere og virksomhedskonsulenter hjælper dig gerne med gode råd. Læs mere om praktik 

Praktik i udlandet
Et ophold i udlandet giver dig en oplevelse for livet: Du lærer sprog, møder nye mennesker og oplever en anden kultur. Kort sagt får du spændende udfordringer både på det personlige og på det faglige plan.

Økonomi

Har du en praktikplads under grundforløbet, får du løn allerede her. Lønnen vil stige løbende gennem din uddannelse, og du får udbetalt løn både i praktikken og på skoleopholdene. Er du i skolepraktik, vil du også få løn, dog på en lavere sats.

Har du ikke en praktikplads, kan du få SU på grundforløbene. Dette gælder, hvis du er over 18 år. Se mere på su.dk